Aktuality

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Nové mapové vrstvy vybraných druhů zvěře

V rámci mapové aplikace Honitby ČR, byly zveřejněny nové mapové prezentace. Jedná se o kartogramy vybraných druhů zvěře, vycházející z dat myslivecké evidence na jednotlivých ORP.

V mapových výstupech naleznete například výskyt koroptve polní, tetřeva hlušce, kormorána velkého nebo velkých šelem, které se na našem uzemí vyskytují. Jednotlivé kartogramy jsou publikovány pro roky 2005, 2010 a 2015.

Odkaz na tuto, ale také další mapové aplikace, naleznete na webových stránkách ÚHÚL v Katalogu mapových informací, který je součástí sekce Mapy a Data.