Aktuality
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Vyhlášen příjem žádostí v Programu rozvoje venkova.

 

V termínu od 19. června do 2. července 2013 bude na Ministerstvu zemědělství probíhat příjem žádostí do 19. kola v Programu rozvoje venkova mimo jiné i pro Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb (pro oblast zemědělství, lesnictví a rostlinolékařství).

 

Předmětem podpory je mimo jiné i krytí nákladů při využívání služeb zemědělského poradenského systému, kde budou zemědělcům poskytovány poradenské služby na školení norem bezpečnosti práce.

Základní poradenská služba mimo jiné zahrnuje oblast kontroly podmíněnosti a oblast bezpečnosti práce, bezpečnost práce založená na právních předpisech, a bezpečnost práce k tematicky zaměřené poradenské službě a/nebo ke změně struktury výroby a/nebo k aktualizaci bezpečnostních předpisů.

 

Žadateli, který o poradenskou službu v opatření I.3.4 žádá poprvé, musí být poskytnuta komplexní základní poradenská služba zahrnující obě skupiny 1a) i 1b).

 

V případě, že žadateli byla již v minulosti poradenská služba v opatření  I.3.4 schválena, může žadatel v rámci základní poradenské služby žádat pouze o skupinu 1b, týkající se bezpečnosti práce.

 

Tematicky zaměřená poradenská služba není poskytována samostatně bez základní poradenské služby. V rámci poradenské služby je také možné realizovat i rozšířené školení oblasti požární ochrany v zemědělském nebo lesním podniku /prostorách podnikatele/, samostatně i dodatečně kontrolu vyhrazených technických zařízení specializovanými subjekty.

 

Podpora žádosti je způsobilá pouze pro služby poskytované akreditovanými poradci, kteří jsou zapsaní v Registru poradců Ministerstva zemědělství ČR http://www.agroporadenstvi.cz/registr/

 

V 19. kole příjmu žádostí bude rozděleno přibližně 1,029 mld. Kč na přidávání

hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, využívání poradenských služeb

a obnovu lesního potenciálu po kalamitách a podporu společenských funkcí lesů.

 

Dne 6. 5. 2013 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Bendl zpřesnění Pravidel

pro opatření/podopatření Programu rozvoje venkova pro 19. kolo příjmu žádostí.

 

Více na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu: http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd