Aktuality
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Nové kartogramy v Portálu myslivosti

Portál myslivosti, byl v jedné ze svých sekcí, a sice - Data o myslivosti, obohacen o nové kartogramy. Výstupy jsou věnovány problematice, která bude brzy aktuální, tedy ohrožení srnčí zvěře sečí travních porostů. Nově vzniklé prezentace, lze najít v části Tematické výstupy.

Jedná se o výsledky zpracované v rámci projektu "Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení", evidovaného Národní agenturou pro zemědělský výzkum, pod značkou NAZV QJ1530348AZV.