Aktuality

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Myslivost na jeden klik a ÚHÚL na Národní výstavě myslivosti 2017

Srdečně Vás zveme k návštěvě stánku ÚHÚL na Národní výstavě myslivosti, na výstavišti v Brně, od 11. do 14. května 2017, v pavilonu F.

ÚHÚL zde představí Portál myslivost – jedinečný rozcestník k informacím o myslivosti v ČR. Také vybrané zajímavé výstupy z rozsáhlých datových zásob, jimiž ÚHÚL v oblasti myslivosti disponuje.

Lesní rytíři na ústupu – výskyt tetřevovitých v ČR / Zajíc ztrácí domov – stavy zajíce polního v okresech ČR / Ochránce brambořišť v ohrožení – možnosti podpory koroptve polní v krajině / Vrátili se do naší přírody – vydra říční a bobr evropský…

To vše a mnohem více Vás čeká na stánku ÚHÚL, po celou dobu konání veletrhu v době od 9 do 17 hod.

Seznamte se Portálem myslivosti a jeho možnostmi blíže. Portál myslivosti – myslivost na jeden klik.

Ukázku prezentovaných údajů naleznete zde.

Těšíme se na Vaši návštěvu.