Aktuality
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Vzděláváme poradce pro lesnictví

Odborníci ÚHÚL zajišťují specializované ekonomicko-právní poradenství v oblasti lesnictví určené vlastníkům lesa, subjektům hospodařícím v lesích a v rámci metodického vedení i privátním akreditovaným poradcům.

Tito akreditovaní poradci pro oblast lesnictví jsou vedeni v Registru poradců Ministerstva zemědělství

V současné době je v tomto registru cca 40 poradců a očekáváme jeho rozšíření v rámci nového kola akreditace, které se chystá Ministerstvo zemědělství na podzim vyhlásit. Veškeré informace budou zveřejněny na www.agroporadenstvi.cz. Úspěšní absolventi získávají akreditaci na 5 let, po té musí svůj certifikát obhájit při přezkoušení.

V září 2017 absolvovalo 5 privátních akreditovaných poradců pro oblast lesnictví reakreditaci spojenou s přezkoušením a s obnovou certifikátu na dalších 5 let.

Akreditace i reakreditace probíhá za účasti odborníků z ÚHÚL. 

Více informací naleznete zde.