Aktuality
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Nové mapy jehličnatých a listnatých lesů v ČR

Díky využití dat získaných při terénním šetření Národní inventarizace lesů a analýzou družicových snímků Sentinel-2 jsme získali jedinečný systém pro opakované automatizované mapování dřevin pro území České republiky s vysokou mírou detailu. Tematická přesnost mapy je 93,4 % a prostorové rozlišení rastrového výstupu je 10m/pixel, což je rozlišení 10 x 10 m. Přestože nelze vidět jednotlivé stromy, je možné dostatečně rozlišit shluky korun stromů v rámci jedné porostní skupiny.

Mapu jehličnatých-listnatých porostů naleznete na http://geoportal.uhul.cz/dpzmap/, v mapové legendě (spodní sloupcové menu v levém rohu) si zvolte výběr zdroje obdélník "ÚHÚL" a vyrolujte nabídku mapových výstupů. Vybrat si můžete i další nový tematický mapový výstup, kterým je mapa dřevin. Naleznete na ní výskyt hlavních hospodářských dřevin, tj. smrk, borovici, buk, dub a ostatní listnaté a ostatní jehličnaté dřeviny.

Jedná se o tematickou mapu přes celou naší republiku, na které lze ve velkém detailu rozlišit konkrétní rozmístění jednotlivých druhů dřevin. Tento vstup bude mimo jiné využit i pro klasifikaci lesních pozemků v digitálním geografickém modelu území ČR (ZABAGED), který je spravován Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK). Dalším využitím může být například kontrola dotací na změnu dřevinné skladby.