Aktuality
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Boj s nelegálními těžbami vedeme na více frontách

Nařízení o dřevě (EUTR) je účinné v zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Lichtenštejnsko a Island), ale jeho ambicí je, aby mělo dopady globální.

V letošním roce byla globální, evropská i regionální spolupráce obzvláště bohatá. Především na regionální úrovni započala úzká, geograficky i věcně opodstatněná spolupráce mezi ČR, Slovenskem, Maďarskem, Slovinskem a Rakouskem. První společné jednání proběhlo v Maďarsku, další setkání této „Středoevropské skupiny“ by se mělo uskutečnit v Česku. Smyslem regionální spolupráce (obdobně spolupracují baltické a severské země i země středomořské) je efektivnější sdílení informací a zkušeností pro potřeby EUTR, vzhledem k obdobnému zaměření lesnictví i dřevařského obchodu.

Na úrovni evropsko-unijní probíhají setkání v Bruselu a to jak na formální úrovni pod záštitou Expertní skupiny při Evropské komisi, tak také na neformální skupině. Ta se zabývá opravdu praktickými aspekty implementace EUTR a přímou výměnou zkušeností. Účastní se jí zástupci zemí, kteří provádějí kontroly v rámci EUTR, zaměření je proto věcné, jednání otevřené a vždy směřující k řešení konkrétních problémů.

Globální spolupráce probíhá ve více směrech: k výměně praktických informací slouží workshopy Timber Regulation Enforcement Exchange (TREE) umožňující setkávání mezi zástupci implementace EUTR, zeměmi, které obdobnou legislativu přijaly (USA, Austrálie)  a mezi zástupci neziskového sektoru a dřevařského průmyslu. Oproti tomu setkávání v rámci organizace INTERPOL dává dohromady pracovníky zapojené do vyšetřování nelegálních aktivit. Přínos workshopů spočívá v získávání poznatků a dokumentů ze zemí a regionů, ze kterých do EU dřevařské produkty dovážíme. Letošním výsledkem je především založení pracovní skupiny pro lesnictví, která umožní přímé zaměření na boj s nelegálními těžbami.