Aktuality
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Zjišťujeme náklady a výnosy v lesním hospodářství za loňský rok

Až do poloviny dubna vyplňují akciové společnosti a společností s ručením omezeným, které podnikají v lesnictví, statistický výkaz „Les (MZe) 2-01“ za rok 2017. Ten je v interaktivní podobě dostupný na stránkách Ministerstva zemědělství - zde.

Předmětem zjišťování jsou náklady a výnosy na hlavní činnosti v lese jako je například pěstební činnost či těžba dřeva. Zjišťujeme i výše dotací.

Následným vyhodnocením tohoto resortního statistického výkazu byl pověřen Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Tyto údaje budou použity pro:

  • objektivní rozhodování v odvětví lesního hospodářství,
  • tvorbu lesnické politiky,
  • zjištění ekonomické situace podnikatelských subjektů v lesním hospodářství.

Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství je součástí schváleného „Programu statistických zjišťování na rok 2017“ zveřejněný v příloze č. 2 k vyhlášce č. 355/2016 Sb. -   https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-355