Aktuality
logo nazvem
поздравления с новорожденным

MiniTREE workshop

Ve dnech 5.-7. 6. 2018 proběhlo druhé setkání kolegů, kteří se zabývají problematikou EUTR z 5 členských států nazvané „miniTREE workshop“. Toto setkání navázalo na loňské první setkání v Maďarském Siófoku v užším kruhu několika ČS a v rozšířeném významu na široce pojatý TREE workshop, který hostila ČR pro kolegy zabývající se legalitou dřevní hmoty uváděné na trh z celého světa v roce 2016.

Akci „mini TREE“ připravil ÚHÚL ve spolupráci s MZe ČR. Jednání se zúčastnili kolegové z Maďarska, Polska, Rakouska, Slovenska a samozřejmě ČR. Předmětem třídenního jednání byla hluboká a spíše neformální debata nad konflikty a problémy, které s sebou oblast EUTR (Nařízení (EU) č.995/2010, tzv.Nařízení o dřevě) přináší. Situace v jednotlivých členských státech je velmi rozdílná. Česká republika je vysloveně lídrem, kontroly hospodářských subjektů u nás probíhají od roku 2013, máme bohaté zkušenosti. ÚHÚL jako pověřená osoba se této problematice věnuje v celém spektru nařízení jak na půdě domácí produkce tak dovozu dřeva z třetích zemí, což není v dalších členských státech obvyklé.

Setkání přispělo k debatě, kde hledat další příležitosti, jak neopakovat stejné chyby a inspirovat se v postupech ačkoliv rozdíly v právním prostředí a organizaci kompetentních osob zde se účastnících zemí jsou značné.

Více o Nařízení o dřevě najdete zde.