Aktuality
logo nazvem
поздравления с новорожденным

7. České uživatelské fórum Copernicus

Zástupci ÚHÚL Petr Lukeš a Radim Strejček se aktivně účastnili 7. uživatelského fóra COPERNICUS. Tuto akci pořádalo Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a ESA BIC Prague ve dnech 7.-8. června 2018 v budově Agentury pro evropský GNSS Praha. Petr  Lukeš (zároveň zaměstnanec Ústavu výzkumu globální změny CzechGlobe) prezentoval téma „Význam in-situ dat pro monitoring vegetace pomocí DPZ“ ve které představil výsledky vývoje metodiky hodnocení zdravotního stavu lesních porostů České republiky.

Uživatelské fórum Copernicus je již tradičním místem setkávání české komunity uživatelů satelitních dat Sentinel a mezinárodních zástupců významných evropských organizací, např. ESA, ECNWF, EEA a dalších. Letošního ročníku se zúčastnilo více jak 160 účastníků z řad státní správy, samosprávy, odborných institucí i soukromé sféry. Tématem letošního ročníku bylo „In-situ (pozemní) data v pozorování Země“ a jejich klíčová role pro interpretaci dat DPZ. Společná prezentace CzechGlobe a ÚHÚL je uložena zde.

Data ze satelitu Sentinel-2 jsou v ÚHÚL využívána pro hodnocení zdravotního stavu lesů.