Aktuality
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Seminář k pěstování douglasky tisolisté

Česká lesnická společnost za pomocí pobočky ÚHÚL v Jablonci nad Nisou uspořádala dne 21. 6. 2018 seminář věnovaný problematice pěstování douglasky tisolisté v ČR. Seminář se konal v oblasti výskytu našich nejvyšších douglasek, na panství Návarov, dopolední část semináře se zajímavými prezentacemi v sokolovně obce Vlastiboř. V referátech nás nejprve Ing. Krupka (Lesy ČR, s. p.) seznámil s historií pěstování douglasky v této lokalitě.

Poté prof. Podrázský (Katedra pěstování lesů FLD ČZU v Praze) shrnul současný stav poznatků o produkci douglasky a jejím melioračním působení v lesních porostech. Na to navázal Ing. Novák (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., VS Opočno) s výsledky experimentů pěstování mladých i starších porostů této dřeviny. Vystoupení prof. Mauera (Ústav zakládání a pěstování lesů LDF Mendelu v Brně) demonstrovalo výsledky rozsáhlého výzkumu stabilizační funkce douglasky. Blok referátů uzavřela Ing. Vlčková (Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí) s představením možných legislativních omezení při použití douglasky v našich lesích, především z titulu ochrany životního prostředí.
V odpolední terénní části se účastníci vydali pod dohledem Ing. Štaubera (OLH na majetku) na obchůzku od nejmladších porostů douglasek po nejstarší a nejcennější skupiny. Ing. Lenoch a Ing. Šolc z Jablonecké pobočky ÚHÚL připravili na dvou stanovištích možnost přeměření současně používanými přístroji nejvyšší a nejhmotnatějšího exempláře. Zároveň překvapili upozorněním na nález pravděpodobně ještě vyšší douglasky než je dosud oficiálně uznána – s výškou 65m.
Jednalo se o jednu z velmi podařených lesnických akcí, s vysokou návštěvností a vyváženým obsahem, kde byly teoretické poznatky vzápětí porovnány se skutečným stavem porostů. Douglaska má jistě v našich lesích možnosti, které není dobré zvláště v dnešní „kůrovcové“ době a období očekávaných klimatických změn, podceňovat a nevyužít.