Aktuality
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Bilaterální lesnický projekt české ZRS v Mongolsku se stal základem pro mezinárodní lesnický workshop pod hlavičkou FAO

Na základě výsledků  projektu české zahraniční rozvojové spolupráce „Rozvoj lesů a genofondu ekotypů místních dřevin v Mongolsku 2015 – 2018“ financovaného Českou rozvojovou agenturou a realizovaného Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) proběhl ve dnech 10. – 14. září 2018 mezinárodní lesnický workshop zaměřený na genetické zdroje, lesnický management a budování kapacit.

Během workshopu nazvaného „Rozvoj lesů a genetických zdrojů místních ekotypů lesních dřevin jako prostředek adaptace na změnu klimatu“ byly prezentovány výsledky stejnojmenného česko-mongolského rozvojového projektu dalším zemím v regionu Střední Asie a Kavkazu (státy tzv. Křtinské deklarace) a byla diskutována aplikace použitého přístupu ve větším měřítku ať už v Mongolsku, nebo v dalších zemích, s využitím prostředků z mezinárodních fondů, jako je Global Environmental Facility (GEF) nebo Green Climate Fund(GCF). Projekt probíhal v Mongolsku, převážně v oblasti Domogt Sharyn Gol v letech 2015 až 2018. Přednášejícími byli téměř výhradně čeští experti z Ústavu hospodářské úpravy lesů, Mendelovy univerzity v Brně a soukromých firem.

Důležitou částí workshopu byla i praktická dvoudenní část, která proběhla přímo na základně českého projektu v lese. Zde byly českými experty prezentovány zcela konkrétní výsledky jejich práce, ale i práce v rámci projektu odborně zaškolených mongolských pracovníků.

Workshop vzbudil zájem jak expertů, tak i občanů a upozornil na důležité faktory ovlivňující stav lesů a přilehlých pastevních ploch a vyvolal potřebu konkrétní akce s cílem adaptace a zmírnění dopadů klimatických změn.

Ačkoliv bilaterální lesnický projektrokem 2018 v Mongolsku končí, Zastupitelský úřad ČR bude jednat s Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a Ministerstvem životního prostředí a turismu Mongolska (MET) a Ministerstvem zemědělství a lehkého průmyslu Mongolska (MOFALI) o možných návaznostech úspěšného českého projektu jak v Mongolsku, tak i v zemích Střední Asie.

 

3 NP Grkhi-Terelj