Aktuality

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Jak obnovit les po kůrovcové kalamitě?

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem zveřejnilo první etapu Generelu obnovy lesních porostů po kalamitě. Jde o metodiku, která obsahuje souhrn opatření pro vlastníky lesů v oblastech nejvíce postižených kůrovcovou kalamitou, a to v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Metodika navazuje na výsledky předchozího úkolu „Monitoring chřadnutí smrkových lesů v regionu severní Moravy a Slezska“, v rámci kterého se ÚHÚL aktivně věnoval monitoringu situace s nespecifickým chřadnutím smrku na vymezeném území.

Generel obnovy lesních porostů po kalamitě je ke stažení zde.

Pro hodnocení vývoje situace odborníci využívají nezávislé metody zpracování dat z moderních družicových systémů Sentinel, PlanetScope a dat národního leteckého snímkování. Na základě ploch určených k obnově lesa následně odhadnou potřebné množství sadebního materiálu. Podle tohoto odhadu budou školkaři pěstovat odpovídající množství sazenic. V této souvislosti Generel nabízí hospodářská doporučení při vlivu spárkaté zvěře, která je jedním z hlavních činitelů ohrožujících obnovu lesních porostů.
Na základě vývoje situace, sledování obnovy lesa na postižených plochách, zhodnocení stavu lesních porostů z pohledu škod způsobených zvěří a výskytu mrtvého dříví bude Generel aktualizován, a v lednu 2019 tak vznikne jeho druhá etapa.
Ve třetí etapě Generelu půjde hlavně o samostatné terénní a dotazníkové šetření u vlastníků lesů. Budou doplněny informace o obnově porostů na kalamitních plochách, zejména podíl přirozené obnovy, podíl přípravných dřevin, zdravotní stav dřevin atd. Na základě výsledků z druhé etapy také odborníci upraví odhad množství sadebního materiálu. Tyto výsledky budou známy v lednu 2020.