Aktuality

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Hodnocení zdravotního stavu lesních porostů v České republice pomocí satelitních dat Sentinel-2

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny, Akademie věd České republiky, v.v.i., dokončil vývoj metodiky hodnocení zdravotního stavu lesů pomocí DPZ. Tato metodika byla certifikovaná MZe dne 8.10.2018. Pomocí této metodiky již probíhá od roku 2017 hodnocení zdravotního stavu lesů celé ČR a jejich výsledky si můžete zobrazit na adrese http://geoportal.uhul.cz/mapy/MapyDpz.html v sekci Stav a vývoj lesa pomocí DPZ.  Tento systémový a nezávislý monitoring bude představovat významný nástroj pro hodnocení projevů změny zdravotního stavu lesů a to např. ve vazbě na chřadnutí porostů, kůrovcovou kalamitu a další.  Práce na systémovém monitoringu stavu a vývoje lesů pomocí metod DPZ však tímto nekončí a ÚHÚL bude ve vývoji a praktické aplikaci těchto metod i nadále pokračovat.  Samotnou metodiku si můžete zobrazit zde.