Aktuality

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Kůrovcová mapa

Na základě spolupráce autorů projektu KŮROVCOVÉ INFO (Lesnická práce http://www.lesprace.cz/, Lesní ochranná služba http://www.vulhm.cz/los)  a Specializovaného pracoviště dálkového průzkumu Země Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (SP DPZ ÚHÚL) vznikl nový datový podklad pod názvem Kůrovcová mapa. Tato mapa zobrazuje plochy zvýšeného rizika šíření kůrovců do okolních porostů. Mapa vznikla na základě automatizovaného vyhodnocení vegetačních indexů z družicových dat PlanetScope pro území ČR pokryté smrkovými porosty. Mapa obsahuje detekci suchých stromů a nově vzniklých holin (stav k září 2018). Tato detekce proběhla v prostředí objektové analýzy obrazu pro území s výskytem smrku nad 12 m výšky. Nově vzniklé holiny jsou detekovány za období od srpna 2018 do konce září 2018.

Zobrazené mapové informace je nutné i správně interpretovat. Bližší informace k interpretaci kůrovcové mapy najdete na partnerské webové stránce Kůrovcová mapa pod mapou. Kůrovcová mapa nezobrazuje veškeré rizikové plochy. Obzvláště ve smíšených porostech nemusí zobrazovat všechny jedince a hloučky SM, potenciální napadené, či jinak rizikové stromy pro šíření kůrovce. Kůrovcová mapa je výstupem provozního testování, zda lze využít analýzy satelitních snímků v provozních podmínkách a v čase aktuálního pořízení snímků a není určena pro jakoukoli kontrolní činnost dle související legislativy. Hlavním cílem této mapy je pomoci vlastníkům lesa s řešení stávající kůrovcové kalamity. Mapa bude dle předpokladu pravidelně aktualizována. Na webu ÚHÚL mapu najdete na http://geoportal.uhul.cz/mapy/MapyDpz.html – v levém menu vyberte v nabídce mapových vrstev vrstvu Kůrovcová mapa.