Aktuality
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo znění Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2019–2027 a souvisejících Zásad pro poskytování dotací na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin na období 2019-2027.

Hlavním cílem Národního programu je zachovat a reprodukovat kvalitní genofond lesních dřevin jako součást národního bohatství. Základními opatřeními k naplnění cílů Národního programu jsou:
- podpora existence a řádného obhospodařování genových základen,
- podpora existence a využívání zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu – porostů fenotypových tříd „A“ a „B“,
- a podpora uznaných zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu – semenných sadů, směsí klonů rodičů rodiny, ortetů a klonů.
 
ÚHÚL je jako pověřená osoba podle zákona č. 149/2003 Sb. koordinátorem Národního programu. Podrobnějsí informace a text Národního programu i Zásad najdete na webu ÚHÚL v sekci Reprodukční materiál lesních dřevin.