Aktuality
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Sympozium GIS Ostrava 2019

Zástupci ÚHÚL Radim Strejček a Petr Lukeš se aktivně zúčastnili již tradičního sympozia GIS Ostrava 2019 s mezinárodní účasti, které pořádá katedra Geoinformatiky  VŠB-TUO od roku 1998. Sympozium se konalo ve dnech 20. – 22. března 2019 v budově kongresového centra nová aula VŠB-TUO Ostrava.

Toto sympozium organizované pod záštitou prof. RNDr. Václava Snášela, CSc., rektora VŠB-TUO a Prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana MSK bylo letos zaměřeno na: Smart City, Smart Region. Radim Strejček zde v sekci Dálkový průzkum Země (včetně UAV - Unmanned Aerial Vehicle) prezentoval pod názvem: „Kůrovcová mapa.cz - Pomůcka vlastníků lesů pro monitoring rizika šíření kůrovců“ výsledky nového mapového výstupu „Kůrovcová mapa“, který využívá data družicového systému Planet Scope. Prezentace se setkala s velkým ohlasem z řad publika a o možnostech využívání družicových dat Planet se diskutovalo i po jejím skončení. Důkazem o pokrokovosti řešení tohoto tématu ze strany ÚHÚL  je i skutečnost, že právě výstup ÚHÚL byl vybrán zástupci Planet Scope jako ukázka excelentního výstupu užití jejich dat. Odkaz na „Case study“ zde.