Aktuality
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Rajonizace území ČR pro vymezení katastrálních území s mimořádným kalamitním stavem

ÚHUL dokončil rajonizaci katastrálních území pro účely vymezení dvou zón ve kterých se bude moci bojovat s kůrovcem odlišným způsobem. Tento podklad slouží jako příloha veřejné vyhlášky opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212. Legislativní podmínky pro vznik této vyhlášky umožnil zákon č. 90/2019, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Díky těmto legislativním změnám bude možné  soustředit veškeré síly zejména na vyhledávání a likvidaci aktivního kůrovce.

Celorepublikový přehled o vylišení mimořádné kalamitní zóny najdete na tomto mapovém přehledu zde, případně v přehledu dotčených PLO zde. Pro vyhledání konkrétního katastrálního území můžete také využít mapový portál ÚHÚL, kde naleznete i detailní zobrazení zařazení ve vámi zvoleném měřítku http://geoportal.uhul.cz/mapy/MapyDpz.html (v menu klikněte na ikonku „Vybrat mapu“ – Rajonizace území 2019). Postup zařazení jednotlivého katastrálního území do příslušené zóny je popsán zde