Aktuality
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Nová aktualizace kůrovcové mapy v období od září 2018 až červenec 2019

Ze satelitních dat PlanetScope pořízených převážně v období druhé poloviny července 2019 byla aktualizována kůrovcová mapa. Tato mapa detekuje těžby ve smrkových porostech za období mezi koncem září 2018 až červencem 2019 a mrtvé (suché) stromy detekované k datu pořízení snímků.

 

Proti předchozímu vyhodnocení ze září 2018 již nebyl použit parametr výšky smrku nad 12 m, jelikož kůrovci zejména v kalamitních lokalitách napadají i mladší porosty. Výsledky byly validovány na pěti lokalitách ke konci srpna 2019 s těmito závěry:

 

  • Detekci těžeb lze považovat za převážně spolehlivou.
  • Detekce souší má spolehlivost nižší, ale i přesto představuje takto dostupná informace pomoc pro provozní využití. Chybovost je dána obtížným detekováním smrku ve směsi dřevin a také rychlým usycháním dalších stromů, které mohly být v době snímkování ještě zelené. V několika případech byly jako souše prezentovány plošné vývraty, hromady klestu, chybně určená dřevina a další.
  • Pozitivní zprávou o postupu zpracování kalamity je skutečnost, že při validaci v terénu, která probíhala cca 1 měsíc po pořízení dat, byly již detekované souše (většinou ještě aktivní) často zpracovány (čerstvá těžba).
  • Prostorová geografická přesnost vyhodnocení souší a přírůstků těžeb je dostatečná pro hodnocení možných rizik a trendů na regionální úrovni, ale není dostatečná pro detailní provozní evidenci.

 

Velmi důležitým parametrem pro provozní využití je rychlost zapracování dat. Zpracovatelé se budou i nadále snažit snížit časový rozdíl mezi pořízením satelitních snímků a zveřejněním analýzy na webu. Na druhou stranu je zapotřebí si uvědomit, že vyhodnocení probíhá přes území celé ČR s prostorovým rozlišením 3 m a technické i lidské kapacity zpracovatele jsou omezené.  Další aktualizace proběhne ze zářijových dat s předpokládanou publikací v druhé polovině října 2019. 

 

Na základě této analýzy bylo detekováno ve všech jehličnatých porostech celkem 6 502 ha mrtvých (suchých) stromů k datu snímkování a 24 222 ha nových těžeb (mezi rozdílovým obdobím 10/2018-7/2019). Z toho v porostech se zastoupením smrku 21 102 ha těžby a 5 360 ha mrtvých (suchých) stromů. Nejvážnější situace je v ORP Jihlava, Třebíč, Dačice, Telč, Bruntál, Velké Meziříčí a Jindřichův Hradec km_7_2019_orp.

 

Data využitá pro tuto aktualizaci kůrovcové mapy jsou novější, než data dostupná pro aktualizaci opatření ke kůrovcové kalamitě (Opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212). Na základě vyhodnocení vývoje předpokládáme návrh aktualizace výše zmíněného opatření na podzim letošního roku.

 

Kůrovcovou mapu zobrazíte na http://geoportal.uhul.cz/mapy/MapyDpz.html (v levém menu vyberte v nabídce mapových vrstev vrstvu kůrovcová mapa).