Aktuality
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Nová aktualizace kůrovcové mapy v období od září 2018 až září 2019

Na základě analýzy satelitních dat Planet ze září 2019 byla provedena detekce těžeb za rozdílové období 09/2018 – 09/2019 a detekce suchých stromů (09/2019) pro jehličnaté porostyz dat dálkového průzkumu Země. Na základě této analýzy bylo detekováno v jehličnatých porostech přibližně 37 tis. ha těžeb v daném období a přibližně 8 tis. ha souší k září 2019.

Vzhledem k výraznému zhoršení situace i v borových porostech jsme provedli analýzu nejen se zaměřením na smrkové porosty, ale i pro všechny ostatní jehličnaté porosty. Pokud sečteme výměrou nových těžeb a souší, pak deseti nejvíce zasaženými ORP jsou Třebíč (3 063 ha), Jihlava (2 591ha), Dačice (1 635 ha), Velké Meziříčí (1 545 ha), Bruntál (1 442 ha), Havlíčkův Brod (1 227 ha), Jeseník (1 066 ha), Moravské Budějovice (962 ha), Krnov (947 ha) a Vyškov (938 ha), viz obrázek. Detekce souší je výsledkem pouze semi-automatického vyhodnocení, a proto, s cílem zvýšit celkovou spolehlivost této detekce, probíhá ještě ruční (okulární) zpracování satelitních dat operátory. Na základě dosavadní zkušenosti lze předpokládat navýšení takto detekované výměry souší o více jak 20 %. Výsledky tohoto ručního zpřesnění budou k dispozici začátkem roku 2020.

Kůrovcovou mapu zobrazíte na http://geoportal.uhul.cz/mapy/MapyDpz.html (v levém menu vyberte v nabídce mapových vrstev vrstvu kůrovcová mapa).

tezba souse 9 2019 01