Publikace Národní inventarizace lesů v České republice – výsledky druhého cyklu 2011–2015

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem předkládá lesnické veřejnosti a všem dalším zájemcům výsledky druhého cyklu Národní inventarizace lesů (NIL) v České republice uskutečněné v letech 2011–2015.

Publikace navazuje na souhrn informací vydaný v roce 2007 po dokončení historicky první statistické inventarizace na území ČR v letech 2001–2004. Provedení obou národních inventarizací lesů bylo našemu ústavu uloženo prostřednictvím nařízení vlády ČR.

Úkolem NIL je na základě detailního sběru terénních dat na inventarizačních plochách a jejich následného vyhodnocení matematicko-statistickými metodami poskytnout informace o stavu a vývoji lesních ekosystémů na našem území.

Možností využití výstupů NIL existuje mnoho. Za nejdůležitější lze považovat získání objektivních informací pro státní lesnickou politiku. NIL poskytuje odpovědi, jak se daří uskutečňovat nastavené cíle lesnické politiky, sleduje povinnosti vymezené lesním zákonem.

Díky přesnosti výsledků lze posuzovat stav a vývoj lesů na úrovni krajů i jednotlivých přírodních lesní oblastí (PLO). Vzhledem k pestrosti přírodních podmínek v ČR je vhodné mít informace v takovém detailu. Tyto výstupy jsou vzhledem k rozsahu prezentovány na portálu NIL.

Elektronická verze publikace Národní inventarizace lesů v České republice – výsledky druhého cyklu 2011–2015 je ke stažení zde (pdf 80 MB).