Aktuality
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Aktualizace vývoje zdravotního stavu porostů a kůrovcové mapy z DPZ

V katalogu mapových informací byla umístěna nová „Rozdílová mapa indexu listové plochy“ za období 2018-2019. Tato mapa vznikla na základě porovnání změny hodnot indexu listové plochy (LAI) ze satelitních dat Sentinel 2 v období léta 2018 a léta 2019. Tato změna koreluje s hodnocením změny zdravotního stavu porostů*. Přírůstek LAI (zvýšení biomasy) je indikován zeleně, úbytek LAI (snížení biomasy) je hodnocen ve dvou kategoriích mírný pokles (žlutě) a výrazný pokles (červeně). Tato mapa prezentuje především analýzu trendu vývoje, a to i s ohledem na použité prostorové rozlišení 20 m.

Mapu zobrazíte v katalogu mapových informací v sekci „Stav a vývoj lesa pomocí DPZ“ (http://geoportal.uhul.cz/mapy/MapyDpz.html) výběrem „Rozdílová mapa indexu listové plochy“ za období 2018-2019.
 
Prostorově přesnější informace o vývoji těžeb a souší v jehličnatých porostech naleznete v „Kůrovcové  mapě“. Tato mapa byla aktuálně upřesněna (manuálními opravami) v kategorii souší v jehličnatých porostech dle satelitních dat Planet ze září 2019. Tímto zpřesněním byla výměra detekovaných souší v jehličnatých porostech rozšířena o cca 2 150 ha. Vyšší přesnost detekce těžeb a souší je proti rozdílovým mapám LAI dána lepším prostorovým rozlišením satelitních dat Planet (4 m), které však máme k dispozici až od září 2018. Po zpřesnění kůrovcové mapy bylo detekováno cca 37 000 ha míst těžby a cca 9 700 ha souší v jehličnatých porostech za sledované období září 2018 až září 2019. Při interpretaci samostatných výstupů DPZ je vždy nutné si uvědomit, tyto výstupy mají své limity, a to zejména jejich přesnost, která je závislá na kvalitě a přesnosti vstupních dat.  
 
Mapu zobrazíte v katalogu mapových informací v sekci „Stav a vývoj lesa pomocí DPZ“ (http://geoportal.uhul.cz/mapy/MapyDpz.html) výběrem „Kůrovcová mapa 09/2019“.
 
*viz. certifikovaná metodika „Hodnocení zdravotního stavu lesních porostů v České republice pomocí dat Sentinel-2“, Lukeš a kol., 2018.