Aktuality
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Vláda schválila novou koncepci státní lesnické politiky

Koncepci státní lesnické politiky do roku 2035 schválila vláda na svém zasedání 17. února 2020. Cílem tohoto strategického materiálu bylo stanovit priority v lesním hospodářství tak, aby české lesy dlouhodobě naplňovaly všechny své funkce, tedy ekonomické, environmentální i společenské.

Přijatá koncepce, jejíž znění si můžete stáhnout zde, stanovuje čtyři dlouhodobé cíle:

  1. Zajistit vyrovnané plnohodnotné plnění všech funkcí lesa pro budoucí generace.
  2. S ohledem na probíhající klimatickou změnu zvyšovat biodiverzitu a ekologickou stabilitu lesních ekosystémů při zachování produkční funkce.
  3. Zajistit konkurenceschopnost lesního hospodářství a navazujících odvětví a jejich význam pro regionální rozvoj.
  4. Posilovat význam poradenství, vzdělávání, výzkumu a inovací v lesním hospodářství.

Dokument připravila pracovní skupina, do níž členy na základě výzvy Ministerstva zemědělství nominovalo celkem 23 subjektů. Mezi členy pracovní skupiny byli zástupci relevantních ministerstev, lesnických organizací, univerzit i nevládních organizací.

Na základě příslušného usnesení vlády vznikne podrobný aplikační dokument, který bude obsahovat konkrétní opatření vedoucí k realizaci Koncepce.

Více informací najdete v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství.