Aktuality
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Zásoby dříví v roce 2019

Na základě dat projektu Sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů a na základě dat dálkového průzkumu Země aktualizoval ÚHÚL odhady zásob dříví pro rok 2019. Výsledky jsou shrnuty v technické zprávě, kterou najdete na tomto odkazu. Tato analýza aktualizuje a prohlubuje předchozí informace o zásobách dříví v ČR zveřejněné 13. března 2020.

Při současné analýze ÚHÚL vycházel z dat Sledování stavu a vývoje lesních ekosystému získaných terénním šetřením během roku 2019  (předchozí studie čerpala z dat roku 2018).  K roku 2019 tak bylo možné poskytnout podrobně strukturované informace o zásobách dříví všech lesů v ČR, nikoli pouze o zásobách v převážně jehličnatých porostech do září 2019 nepoškozených kůrovcovou kalamitou.