Aktuality
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Aktualizace kůrovcové mapy duben 2020

Aktualizovaná kůrovcová mapa na podkladě satelitních dat z dubna 2020 obsahuje cca 27 000 ha detekovaných těžeb převážně jehličnatých porostů v období od září 2019 do dubna 2020, dále cca 6 700 ha jehličnatých souší nově detekovaných v dubnu 2020 a cca 7 000 ha nezpracovaných jehličnatých souší detekovaných z předchozího období. Ve srovnání s předchozím vyhodnocením kůrovcové mapy lze po vyrovnání rozdílu v délce sledovaného období (12 měsíců od září 2018 do září 2019 vs. 7 měsíců od září 2019 do dubna 2020) konstatovat nárůst průměrné měsíční plochy detekovaného území těžby o 25 %.

Na základě analýzy satelitních dat Planet z dubna 2020 byla provedena detekce těžeb za rozdílové období od září 2019 do dubna 2020 a detekce suchých stromů k dubnu 2020 pro území převážně jehličnatých porostů. V rámci tohoto území se nachází přibližně 90 % zásoby všech jehličnanů v lesních porostech. Detekce těžeb a suchých porostů proběhla na základě analýzy časové řady dat Planet pomocí prahování vegetačních indexů NDVI (TGI, VARI) a jejich rozdílů.

Ze snímků dat Planet z průběhu celého dubna 2020 byla vytvořena mozaika pro celou ČR. Letošní pozvolný nástup fenologického jara způsobil, že v průběhu dubna byla ještě velká část listnatých a smíšených porostů (obzvláště nad cca 400 m.n.m.) neúplně olistěná, nebo zcela bez asimilačního aparátu. U jednotlivě a skupinkovitě smíšených porostů je tak listnáče prakticky nemožné odlišit od souší. Ze stejného důvodu nelze ve smíšených porostech přesně detekovat šíření kůrovce do okolí, tj. jestli se jedná o chřadnoucí porost ve stejném stavu jako v září, nebo se souše dále rozšířily do okolního porostu. Rozlišení kategorií „Jehličnaté souše detekované v dubnu 2020“ vs. „Nezpracované souše z předchozích období (od září 2019)“ tak v řadě případů není úplně přesné. Naopak detekce nových holin (těžeb) v jehličnatých porostech vykazuje vysokou spolehlivost.

Na základě této analýzy bylo detekováno cca 27 000 ha těžeb převážně jehličnatých porostů v období od září 2019 do dubna 2020 (cca 7 měsíců), dále cca 6 700 ha jehličnatých souší nově detekovaných v dubnu 2020 a cca 7 000 ha nezpracovaných jehličnatých souší detekovaných z předchozího období. Ve srovnání s předchozím vyhodnocením kůrovcové mapy lze po vyrovnání rozdílu v délce sledovaného období (12 měsíců od září 2018 do září 2019 vs. 7 měsíců od září 2019 do dubna 2020) konstatovat nárůst průměrné měsíční plochy detekovaného území těžby o 25 %. Dle celkové výměry těžeb a souší v převážně jehličnatých porostech jsou za aktuálně sledované období nejvíce zasaženými ORP Třebíč (3 286 ha), Jihlava (2 966 ha), Dačice (1 932 ha), Velké Meziříčí 1 741 ha), Havlíčkův Brod (1 270 ha), Telč (1 062 ha), Moravské Budějovice (1 046 ha) a další.

 

km 4 2020 ku v3

Výsledná kůrovcová mapa je k dispozici na www.kurovcovamapa.cz nebo na mapovém portále ÚHÚL. http://geoportal.uhul.cz/mapy/MapyDpz.html (v levém menu vyberte v nabídce mapových vrstev vrstvu kůrovcová mapa).

Mapová kompozice „Kůrovcová mapa 04/2020“ obsahuje tyto vrstvy:

  • Těžba Jehl (holiny) 9/2019 - těžba jehličnatého dříví v období září 2018 až září 2019
  • Těžba Jehl (holiny) 4/2020 - těžba jehličnatého dříví v období září 2019 až duben 2020
  • Suchý Jehl. 4/2020 - jehličnaté souše detekované v dubnu 2020
  • Suchý Nezprac. do 4/2020 - nezpracované souše z předchozích období (od září 2019)