Aktuality
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Aktualizace kůrovcové mapy červenec 2020

Aktualizovaná kůrovcová mapa na podkladě satelitních dat z rozdílového období od dubna až července 2020 obsahuje cca 14 800 ha detekovaných těžeb převážně jehličnatých porostů, dále cca 7 600 ha jehličnatých souší nově detekovaných v červenci 2020 a cca 2 500 ha nezpracovaných jehličnatých souší detekovaných z předchozího období. Nejvíce zasaženým zůstává kraj Vysočina a oblast NP České Švýcarsko.

Na základě analýzy satelitních dat Planet z převážně konce července 2020 byla provedena detekce těžeb za rozdílové období od přibližně poloviny dubna do července 2020 a detekce suchých stromů v červenci 2020 pro území převážně jehličnatých porostů. V rámci tohoto území se nacházelo v roce 2019 přibližně 90 % zásoby všech jehličnanů v lesních porostech. Detekce těžeb a suchých porostů proběhla na základě analýzy časové řady dat Planet pomocí prahování vegetačních indexů NDVI (TGI, VARI) a jejich rozdílů.

Na základě této analýzy bylo detekováno 14 806 ha těžeb převážně jehličnatých porostů v uvedeném rozdílovém období (cca 3,5 měsíců), dále 7 612 ha jehličnatých souší nově detekovaných v červenci 2020 a 2 516 ha nezpracovaných jehličnatých souší detekovaných z předchozího období. Dle celkové výměry těžeb a souší (absolutní hodnoty) v převážně jehličnatých porostech jsou za aktuálně sledované období nejvíce zasaženými ORP Jihlava, Třebíč, Děčín, Boskovice, Velké Meziříčí, Pelhřimov, Havlíčkův Brod a další. (obr.1). Situace přibližně odpovídá i ve srovnání procentního podílu detekovaných těžeb a souší pro jednotlivé ORP vzhledem k celkové výměře převážně jehličnatých porostů vyhodnocené z DPZ k roku 2019 (obr.2)  

km 7 2020 orp

 

km 7 2020 orp procent

 

Výsledná kůrovcová mapa je k dispozici na www.kurovcovamapa.cz nebo na mapovém portále ÚHÚL. http://geoportal.uhul.cz/mapy/MapyDpz.html.

Mapová kompozice „Kůrovcová mapa 07/2020“ obsahuje tyto vrstvy:

Aktualizovaná vrstva obsahuje kategorie:

  • Těžba jehl. (holiny) 9/2019 - těžba jehličnatého dříví v období od září 2018 až září 2019
  • Těžba jehl. (holiny) 4/2020 - těžba jehličnatého dříví v období od září 2019 až duben 2020
  • Těžba jehl. (holiny) 7/2020 - těžba jehličnatého dříví v období od dubna 2020 až července 2020
  • Suchý jehl. 7/2020 - jehličnaté souše detekované v červenci 2020
  • Suchý nezprac. od 4/2020 - nezpracované jehličnaté souše z předchozích období (duben 2020)