Aktualizace vývoje zdravotního stavu lesů

V katalogu mapových informací v sekci „Stav a vývoj lesa pomocí DPZ“ (http://geoportal.uhul.cz/mapy/MapyDpz.html) byly přidány dvě nové mapové kompozice „Index listové plochy“ pro rok 2020 a "Rozdílová mapa indexu listové plochy“ za období 2019-2020. Rozdílová mapa vznikla na základě porovnání změny hodnot indexu listové plochy (LAI) ze satelitních dat Sentinel-2 v období léta 2019 a léta 2020. Změna koreluje s hodnocením změny zdravotního stavu porostů*. Přírůstek LAI (zvýšení biomasy) je indikován zeleně, úbytek LAI (snížení biomasy) je hodnocen ve dvou kategoriích: mírný pokles (žlutě) a výrazný pokles (červeně). Tato mapa prezentuje především analýzu trendu vývoje, a to i s ohledem na použité prostorové rozlišení 20 m.

Z výsledků analýzy vyplývá zrychlené zhoršování zdravotního stavu jehličnatých porostů, které je nejvýraznější v dospělých jehličnatých porostech a které jde zřejmě na vrub pokračující kůrovcové kalamitě. Nejvíce postiženým je celý kraj Vysočina a okresy Blansko, Jindřichův Hradec, Benešov a Děčín (viz kartogram).

Zároveň pokračoval trend odrůstáním obnovy, který se na snímcích projevuje jako zlepšování zdravotního stavu (přírůstek LAI) a který v listnatých porostech převyšuje plochu s úbytkem LAI. Regenerace = odrůstání obnovených porostů se nejvíce projevuje v oblastech, kde v předchozích letech kulminovala kůrovcová kalamita, v okresech Bruntál, Olomouc, Zlín, Blansko a Třebíč.

*) Lukeš a kol., 2018: Hodnocení zdravotního stavu lesních porostů v České republice pomocí dat Sentinel-2. Certifikovaná metodika.

LW20192020 cat5 vsechny dreviny nad80