Časté dotazy

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Znalecké posudky – soukromé fyzické nebo právnické osoby

Mohu si u ÚHÚL objednat znalecký posudek týkající se lesních porostů a pozemků? Jaké jsou podmínky (např.  forma žádosti o posudek, požadované podklady, termíny zpracování posudku, cena posudku, apod.)?

 

Podle bodu 15 Zřizovací listiny ÚHÚL mohou být objednatelem znaleckého posudku pouze státní orgány nebo státní podniky, které mají právo hospodařit se státními lesy.

Více o znaleckých posudcích a odborných posouzeních ÚHÚL zde.