Časté dotazy
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Jak mohu získat potřebná data pro ocenění lesních pozemků v případě dědictví?

Pro účely projednání dědictví, potřebuji ocenit tři drobné lesní pozemky. Byla mi doporučena soudní znalkyně, která ovšem k tomuto úkonu pořebuje mít k dispozici příslušný lesní hospodářský plán (LHP) nebo lesní hospodářskou osnovu (LHO).
Je možné konkrétní LHP/LHO získat od vaší instituce, případně na koho se mám v této věci obrátit?
 
Odpověď: Data, v případě dědického řízení, nelze poskytnout přímo pozůstalým před vypořádáním dědického řízení.
 
V tomto případě je nutné, aby o data LHP požádal znalec v oboru lesnictví pověřený, k vypořádání dědictví, soudem, resp. notářem. 
Žádost o data podává v tomto případě znalec, na místně příslušné pobočce UHUL a data k ocenění, mu jsou po splnění všech potřebných náležitostí poskytnuta. 
 
V případě, že jsou lesní pozemky součástí LHO, je možné potřebné informace získat z webové aplikace zobrazující právě LHO. Zmíněnou aplikaci naleznete, ve dvou variantách, na těchto adresách: