Historie ústavu

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Kdo jsme

Počet zobrazení 
Titulek Datum úpravy Zobrazení
O ÚHÚL 3. únor 2015 56002
Informační memorandum 15. srpen 2018 737
Historie ústavu 18. březen 2015 11653
Zřizovací listina 21. červen 2018 18823
Výroční zprávy 2. červenec 2018 15824
Veřejné zakázky 19. říjen 2017 17673
Projektant Národní inventarizace lesů – pobočka Plzeň (nebo pracoviště Karlovy Vary) 20. červenec 2018 950
Analytik/metodik – ústředí Brandýs nad Labem 22. květen 2018 1226
Projektant – specialista datového skladu – ústředí Brandýs nad Labem 2. květen 2018 1017
Samostatný projektant NIL/HÚEL – ústředí Brandýs nad Labem 11. červen 2018 1696
Operátor informačních a komunikačních technologií – ústředí Brandýs nad Labem 11. červen 2018 2135
Pravidla vzniku číselného označení LHC 19. říjen 2017 1145
Přehled existujících LHP a LHO 19. říjen 2017 1286
Možnost tisku z aplikací ÚHÚL 26. červenec 2016 1846
Jak mohu získat potřebná data pro ocenění lesních pozemků v případě dědictví? 13. červenec 2016 2397
Tipy a triky pro práci s mapovými prezentacemi ÚHÚL 16. květen 2016 3465
Pařezové tabulky/ Hmota porostu podle pařezů 25. srpen 2014 4588
Hranice lesního hospodářského celku – LHC 26. březen 2014 4208
Nefunkční WMS služba 26. březen 2014 5032
Znalecké posudky – soukromé fyzické nebo právnické osoby 26. březen 2014 3204
Územní působnost obcí s rozšířenou působností 26. březen 2014 10972
Na kterou pobočku ÚHÚL se mám se svým požadavkem obrátit? 26. březen 2014 3252
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 12. leden 2017 6682
Informace podle zákona č. 255/2012 Sb. 22. listopad 2017 4918
Výroční zpráva o poskytování informací 2017 10. květen 2018 161
Výroční zpráva o poskytování informací 2016 12. leden 2017 1119
Výroční zpráva o poskytování informací 2015 19. leden 2016 1530
Výroční zpráva o poskytování informací 2014 14. září 2015 1779