Povinně zveřejňované informace

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Výroční zpráva o poskytování informací 2015

V souladu s ustanovením §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), předkládá Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem následující výroční zprávu.
 

​Rok vydání

​2015

Tématická oblast​

​Výroční zprávy

Vydal​​

​Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

 

Počet podaných žádostí o informace

3

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Počet stížností dle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

Výčet poskytnutých výhradních licencí, vč. odůvodnění

0

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

0