Informace o lese – Informace o reprodukčním materiálu

Zprávy o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin v České republice

Na základě žádosti Ministerstva zemědělství ÚHÚL, jakožto pověřená osoba dle § 30 zákona č. 149/2004 Sb., zpracovává každoroční Zprávu o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin v České republice s údaji k 31. 12. aktuálního roku.

Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin ČR za rok 2020

Aktualizace tabulky 6. 3 – dle zpracovaných hlášení dodavatelů 2020

Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin ČR za rok 2019

Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin ČR za rok 2018

Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin ČR za rok 2017

Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin ČR za rok 2016

Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin ČR za rok 2015

Registr uznaných zdrojůČeské republiky

Registr uznaných zdrojů České republiky je veřejně přístupný on-line v aplikaci ERMA. Je aktualizován průběžně dle aktuální platnosti uznaných jednotek.

Národní seznam uznaných zdrojů

Národní seznam uznaných zdrojů České republiky vede Ministerstvo zemědělství. Seznam je aktualizován jedenkrát ročně. Podrobnosti k Národním seznamům členských států EU uvádí Nařízení Komise (ES) č. 1597/2002 (vzor pro národní seznamy zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin).

Národní seznam uznaných zdrojů ČR 2020

Národní seznam uznaných zdrojů ČR 2019

Národní seznam uznaných zdrojů ČR 2018

Národní seznam uznaných zdrojů ČR 2017

Národní seznam uznaných zdrojů ČR 2016

Národní seznam uznaných zdrojů ČR 2015

Národní seznam uznaných zdrojů ČR 2014

Národní seznam uznaných zdrojů ČR 2013

Národní seznam uznaných zdrojů ČR 2012

Výpěstnosti a produkční jednotky sadebního materiálu lesních dřevin

Nabídka a poptávka reprodukčního materiálu 

Organizace členských zemí EU, které mají na starosti problematiku obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin: