Textové časti OPRL

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Textové části OPRL

Textová část oblastního plánu rozvoje lesů za příslušnou přírodní oblast obsahuje především:
  • údaje o stavu lesa vycházející z dostupných údajů platných lesních hospodářských plánů, lesních hospodářských osnov a terénních průzkumů OPRL, případně převzatých dat od externích subjektů;
  • rozbor přírodních podmínek a výsledky lesnicko-typologického mapování;
  • rámcové stanovení funkčního potenciálu lesů, zejména pro funkci produkční a funkce mimoprodukční v návaznosti na požadované lesnické ekosystémové služby;
  • dlouhodobá opatření ochrany lesa, rozbor ohrožení lesů škodlivými činiteli;
  • výsledky průzkumu zpřístupnění lesů;
  • v neposlední řadě základní hospodářská doporučení pro hospodářské soubory, včetně závazného stanoviska ústředního orgánu státní správy ochrany přírody z hlediska zavádění geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin.
 

OPRL-LO01- Krušné hory

OPRL-LO02-Podkrušnohorské pánve

OPRL-LO03-Karlovarská vrchovina

OPRL-LO04-Doupovské hory

OPRL-LO05-České středohoří

OPRL-LO06-Západočeská pahorkatina

OPRL-LO07-Brdská vrchovina

OPRL-LO08-Křivoklátsko a Český kras

OPRL-LO09-Rakovnicko-kladenská pahorkatina

OPRL-LO10-Středočeská pahorkatina

OPRL-LO11-Český les

OPRL-LO12-Předhoří Šumavy a Novohradských hor

OPRL-LO13-Šumava

OPRL-LO14-Novohradské hory

OPRL-LO15A-Českobudějovická pánev

OPRL-LO15B-Třeboňská pánev

OPRL-LO16-Českomoravská vrchovina

OPRL-LO17-Polabí

OPRL-LO18-Severočeská pískovcová plošina a Český ráj

OPRL-LO19-Lužická pískovcová vrchovina

OPRL-LO20-Lužická pahorkatina

OPRL-LO21-Jizerské hory a Ještěd

OPRL-LO22-Krkonoše

OPRL-LO23-Podkrkonoší

OPRL-LO24-Sudetské mezihoří

OPRL-LO25-Orlické hory

OPRL-LO26-Předhoří Orlických hor

OPRL-LO27-Hrubý Jeseník

OPRL-LO28-Předhoří Hrubého Jeseníku

OPRL-LO29-Nízký Jeseník

OPRL-LO30-Drahanská vrchovina

OPRL-LO31-Českomoravské mezihoří

OPRL-LO32-Slezská nížina

OPRL-LO33-Předhoří Českomoravské vrchoviny

OPRL-LO34-Hornomoravský úval

OPRL-LO35-Jihomoravské úvaly

OPRL-LO36-Středomoravské Karpaty

OPRL-LO37-Kelečská pahorkatina

OPRL-LO38-Bílé Karpaty a Vizovické vrchy

OPRL-LO39-Podbeskydská pahorkatina

OPRL-LO40-Moravskoslezské Beskydy

OPRL-LO41-Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky