Zelené zprávy MZe

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky předkládá souhrn údajů o lesním hospodářství v uplynulém roce – např. vývoji lesnatosti, faktorech ovlivňujících lesní hospodářství, ekonomice, trhu se surovým dřívím, navazujících odvětvích, o mezinárodních aktivitách a o nových legislativních a koncepčních dokumentech ČR. Zprávu schvaluje vláda ČR a vydává Ministerstvo zemědělství.