Lesnická Typologie
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Lesnická Typologie

Typologická tabulka, Přehled souborů lesních typů, Typologický klasifikační systém ÚHÚL (původní text Ing. Karla Plívy z roku 1987) a další podklady lesnické typologie ke stažení zde.