Kartografická prezentace dat LH

V rámci ujednocení grafických objektů a jejich kartografické prezentace byla provedena inventarizace a standardizace prvků ISLH vyskytujících se v datech LHP(O) a OPRL .

Ve výsledných číselnících pro rok 2006 a dále (C_LINIE, C_BODY, C_PLOCHY, C_TEXTY) jsou vždy u dané oblasti LH uvedeny veškeré dosud standardizované objekty LH. Vyskytují se zde i objekty s historickým významem.

V případě nutnosti vzniku nového objektu v LH a potřeby jeho standardizace je nutné kontaktovat správce těchto číselníků ÚHÚL, se kterým požadovaný nový objekt vydefinujete (v návaznosti na kartografickou prezentaci dat LH a na ostatní sektory dat lesního hospodářství) a začleníte do těchto číselníků. Žádný nový objekt by se neměl v datech objevit bez předchozí konzultace s ÚHÚLem. Veškeré nové vydefinované zařazené objekty budou následně vstupovat do ISLH.

Pro LČR jsou blokovány DRUHY 1000 – 10000 a ZNAČKY 50 000 - 99 000.
Tyto intervaly v dané oblasti nebudou nikdy v oblasti standardizace UHULem obsazovány. 

Do 31.12.2005 byla kartografie doporučena dle KSLH021114.doc <