eAGRI
logo nazvem
поздравления с новорожденным

eAGRI

Přístup do zabezpečené části portálu eAGRI

ÚHÚL prostřednictvím portálu Ministerstva zemědělství eAGRI zpřístupňuje referentům státní správy lesů a myslivosti na úřadech obcí s rozšířenou působností a krajských úřadech informace ze svého informačního a datového centra. A to prostřednictvím specializovaných aplikací v zabezpečené části portálu.


Jedná se o následující aplikace pro státní správu lesů:

 

A o tuto aplikaci pro státní správu myslivosti:

Přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) do zabezpečené části portálu eAGRI mohou referenti státní správy lesů a myslivosti získat na základě této žádosti:

Žádost o přístup do portálu eAGRI


Pro přístup   do aplikace Datový sklad státní správy myslivosti je navíc vyžadován písemný slib mlčenlivosti, jehož podpis probíhá přes Ministerstvo zemědělství. V rámci urychlení přístupu do aplikace je však možné zaslat nám kopii podepsaného slibu mlčenlivosti spolu se žádostí o přístup do portálu eAGRI.