Les (MZe) 2-01

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Les (MZe) 2-01

Roční statistický výkaz Les (MZe) 2-01 za rok 2016 o nákladech a výnosech v lesním hospodářství
 
Roční statistický výkaz Les (MZe) 2-01 je součástí schváleného „Programu statistických zjišťování na rok 2017“ zveřejněný v příloze č. 2 k vyhlášce č. 355/2016 Sb., ze dne 11. října 2016.
 
Údaje budou použity pro objektivní rozhodování v odvětví lesního hospodářství. Ochrana individuálních údajů tohoto zjišťování se řídí ustanoveními zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění. Povinnost poskytnout údaje je uvedena v § 10 uvedeného zákona.
 
Sběrem a zpracováním statistického zjišťování podle výše uvedeného výkazu byl pověřen Ústav pro hospodářskou úpravu lesů se sídlem v Brandýse nad Labem.