Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků 2017

V rámci některých operací „Programu rozvoje venkova na období 2014-2020“ a národních dotací programu MZe „Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017“ vydává ÚHÚL pro jednotlivé žadatele potřebná potvrzení.
 
Jedná se o tyto programy:
 
PRV 4.3.2 Lesnická infrastruktura – dotace na lesní cesty 1L a 2L
 
PRV 8.4.2 Odstraňovaní škod způsobených povodněmi
 
PRV 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin