Kontakty
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Adresa pro osobní nebo poštovní doručení elektronických dokumentů na technických nosičích:
ÚHÚL
Nábřežní 1326
250 01 Brandýs nad Labem
 
Tel.: 321 021 111
URL: www.uhul.cz
IČ: 00020681
Bankovní spojení: 19-0002527201/0710, ČNB pobočka Praha 1, Na Příkopě 28

Úřední hodiny podatelny:
Pondělí – pátek 8:30 – 13:30 hod.
 
e-podatelna, datová schránka:
Pro příjem elektronické pošty slouží e-mailová adresa podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo datová schránka, ID datové schránky: n5v4bry.
 
Technické informace:
Maximální přípustná velikost jedné zprávy s elektronickým podáním zaslané na:
 • e-mailovou adresu je 100 MB,
 • zaslané do DS je 20 MB.
 
Elektronické dokumenty zaslané v příloze e-mailu, DZ nebo doručené na technických nosičích, jsou přijímány v následujících formátech; případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv.
 
 • Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:
  • PDF/A
  • RTF
  • ODF ISO/IEC 26300
  • HTML
  • Čistý text v kódování UTF-8 nebo ASCII
  • DOC/DOCX
 
 • Statické obrazové dokumenty:
  • PNG, ISO/IEC 15948
  • JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918
  • TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný
  • GIF
 
 • Dynamické obrazové dokumenty:
  • MPEG-2, ISO/IEC 13818
  • MPEG-1, ISO/IEC 11172
  • GIF
 
 • Zvukové dokumenty:
  • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2)
  • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3)
  • OGG Vorbis
  • WAV, PCM
 
 • Databáze:
  • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD)
 
 • E-faktury
  • isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší 
 
Jako technický nosič elektronického podání při osobním nebo poštovním doručení jsou přípustné technické nosiče:
 • DVD disk
 • USB flash disk
 • CD
 
Podmínky použití:
 • Každé podání je třeba umístit na samostatný nosič.
 • Nosič nemá jiný obsah než podání, případně související řádně označené přílohy.
 • Doručení je možné osobně nebo prostředky poštovní či doručovací služby.
 
Technické nosiče se vracejí pouze na výslovnou žádost uvedenou v podání.
 
Způsob nakládání s datovými zprávami:
 • Datové a e-mailové zprávy, u kterých bude zjištěn škodlivý kód nebudou podatelnou přijaty, budou považovány za chybu podání a nebudou dále zpracovávány. O nepřijetí takovéto datové zprávy nebude zpráva o potvrzení doručení odesílateli zaslána.
 
 • Dokument bude považován za chybu podání a nebude dále zpracováván, v případě doručení:
  • neúplného nebo nečitelného dokumentu,
  • dokumentu na nepřijímaném nosiči, či v nepřijímaném formátu,
  • datové zprávy, kde bude překročena maximální velikost.