Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Publikační aktivity zaměstnanců ÚHÚL v roce 2010

Publikační aktivity zaměstnanců ÚHÚL a publikace, které vydal či se na nich ÚHÚL podílel v roce 2010:

Publikace

MEŠČERJAKOV, V. Genofond Jizerského smrku. Interní publikace ÚHÚL. 221 s. ÚHÚL pob.Jablonec n. N., 2010.

SAMEC, P., BOJKO, J., FRIEDRICHOVÁ, H., MIKLOŠ, L., SOJKA, L., RYCHTECKÁ, P., MIFKOVIČOVÁ, M. Příprava monitoringu bilance dusíku lesů v malých povodích podle potencionálního rizika eutrofizace

SAMEC , P ., VAVŘÍČEK, D., KOBLÍŽKOVÁ, V., KYNICKÝ, J. Ohrožení a obnova přeměn půdního dusíku. ČZU Praha. 126 pp. ISBN 978-80-213-2014-7.    

 

Články

ADOLT, R., HÁJEK, F. An Estimation of Forest Cover Using Remote Sensing Derived Maps – A Case Study Based on Czech NFI Ground Truth Data. In Miranda, D. et. al. eds. Operational tools in forestry using remote sensing techniques. Libería Troll, Lugo. 2010.

BŘEZOVJÁK, Š. Informační zdroje ve vztahu k NATURA 2000 a práce s nimi, Sborník referátů NATURA 2000 a hospodaření v lesích, Česká lesnická společnost, o.s., 2010, ISBN 978-80-02-02223-7.

CÍSAŘOVÁ, M. Názory veřejnosti na les. Lesnická práce, srpen 2010, ročník 89, č. 8, s. 41.

ČACKÁ, J. Reakce čtenářů. Článek „Výzkum vnímání lesů a lesnictví v EU“. Lesnická práce, září 2010, ročník 89, č. 9, s. 38.

DOLEŽAL, R. Ptáci našich lesů. Lesnická práce, prosinec 2010, ročník 89, č. 12, s. 26-27.

FRIEDL, M., HOLUŠA, O. Methodology of creation of ecological networks in forest ecosystems and their impact on forest management. pp. 9. In: Holuša O. & Šparik J. (eds.): Zbirnik tez mižnarodnogo naukovo-praktičnogo seminaru „Sistema diferencijovanovo vedenja gospodarstva v regioni Ukrajinských Karpat”, Ivano-Frankivsk, Ukrajina, 8-9 grudnja 2009 g. Universitet im J. G. Mendela v Brno, Institut upravlinja lisami Brandis nad Labem, 30 pp. 2010a.

FRIEDL, M., HOLUŠA, O. Methodology of natural habitats mapping (92/43/EHS) in the frame of project in Ukrainian Carpathian Mts. pp. 11. In: Holuša O. & Šparik J. (eds.): Zbirnik tez mižnarodnogo naukovo-praktičnogo seminaru „Sistema diferencijovanovo vedenja gospodarstva v regioni Ukrajinských Karpat”, Ivano-Frankivsk, Ukrajina, 8-9 grudnja 2009 g. Universitet im J. G. Mendela v Brno, Institut upravlinja lisami Brandis nad Labem, 30 pp. 2010b.

FRIEDL, M., HOLUŠA, O., DVOŘÁK, M., HOLUŠA, J. ST., KLÁSEK, R., KŘÍSTEK, Š., MIKLOŠ, L., ŠPARIK, J., ZAVADIL, M., ŽÁRNÍK, M. in press: Regionální plán rozvoje lesů - nástroj pro trvale udržitelný rozvoj lesních ekosystémů Ukrajinských Karpat. Folia Forestalia Bohemica: 1-160 (in Czech, English abstr.).

HÁJEK, F., ADOLT, R. Digital Photogrammetric Survey in The National Forest Inventory (NFI) in Czech Republic. Proceedings of the 30th EARSeL Symposium, 31 May – 3 June 2010, Paris. 2010.

HOLICKÝ, J. Sborník ze semináře „Lesní pedagogika v praxi“, Sdružení přátel arboreta Sofronka, 24.6.2010 Plzeň.

HOLUŠA, O., FRIEDL, M. Lesnyje tipy i teorija chozjastvennych komplexov i ich aplikacija v lesnych ekosistemach Ukrajinskich Karpat. pp. 7-8. In: Holuša O. & Šparik J. (eds.): Zbirnik tez mižnarodnogo naukovo-praktičnogo seminaru „Sistema diferencijovanovo vedenja gospodarstva v regioni Ukrajinských Karpat”, Ivano-Frankivsk, Ukrajina, 8-9 grudnja 2009 g. Universitet im J. G. Mendela v Brno, Institut upravlinja lisami Brandis nad Labem, 30 pp. (in Russian, English abstr.). 2010.

HOLUŠA, O., FRIEDL, M. Methods and results of the project „The System of differentiated way of forest management in the forest eocosystems in the Ukrainian Carpathians Mts. “ (No. 33/MZE/B/08-10) pp. 5-6. In: Holuša O. & Šparik J. (eds.): Zbirnik tez mižnarodnogo naukovo-praktičnogo seminaru „Diferencijovani metodi gospodarjuvanja v gorach Ukrajinskich Karpat”, Lviv, Ukrajina, 25-26 žovtnja 2010 g. Universitet im J. G. Mendela v Brno, Institut upravlinja lisami Brandis nad Labem, 26 pp. (in English). 2010.

HOLUŠA, O., FRIEDL, M. The application of differentiated way of forest management in the forest ecosystems in the Ukrainian Carpathians Mts. pp. 7-8. In: Holuša O. & Šparik J. (eds.): Zbirnik tez mižnarodnogo naukovo-praktičnogo seminaru „Diferencijovani metodi gospodarjuvanja v gorach Ukrajinskich Karpat”, Lviv, Ukrajina, 25-26 žovtnja 2010 g. Universitet im J. G. Mendela v Brno, Institut upravlinja lisami Brandis nad Labem, 26 pp. (in English). 2010.

HOLUŠA, O., FRIEDL, M. Trvale udržitelné využívání lesů v Ukrajinských Karpatech? Lesnická práce, březen 2010, ročník 89, č. 3, s. 41-43.

HOLUŠA, O., HOLUŠA, J. ST. Characteristics of 5th (Abieti-fageta s. lat.) and 6th (Picei-fageta s. lat.) vegetation tiers of north-eastern Moravia and Silesia (Czech Republic). Acta Musei Beskydensis, 2: 49-62. 2010.

HOLUŠA, O.,  FRIEDL, M. in press: Vegetační stupňovistost v oblasti Východních karpat na Ukrajině (Ivano-Frankivská oblast, lisničestvo Buchtivěc, Chrepeliv, Maksimec, Bystricja). pp. x-x. In: (eds.): Lesnícka typológia a zisťovanie stavu lesa, 8. a 9. decembra 2010, Národné lesnícke centrum.

HOLUŠA, O.,  FRIEDL, M. in press: Využití upraveného geobiocenologického systému jako podkladu pro lesnické plánování v oblasti Ukrajinských Karpat. pp. x-x. In: (eds.): Lesnícka typológia a zisťovanie stavu lesa, 8. a 9. decembra 2010, Národné lesnícke centrum.

HOLUŠA, O., REBROŠOVÁ, K.Differentiated ways of management in the buffer zones of small scale protected areas in forest ecosystems in the Czech Republic. pp. 25-26. In: Holuša O. & Šparik J. (eds.): Zbirnik tez mižnarodnogo naukovo-praktičnogo seminaru „Diferencijovani metodi gospodarjuvanja v gorach Ukrajinskich Karpat”, Lviv, Ukrajina, 25-26 žovtnja 2010 g. Universitet im J. G. Mendela v Brno, Institut upravlinja lisami Brandis nad Labem, 26 pp. (in English). 2010.

HOLUŠA, O. Forest projects realized in the frame of Czech-Ukrainian cooperation in the territory of the Ukrainian Carpathians Mts. during 2005-2010. pp. 3-4. In: Holuša O. & Šparik J. (eds.): Zbirnik tez mižnarodnogo naukovo-praktičnogo seminaru „Diferencijovani metodi gospodarjuvanja v gorach Ukrajinskich Karpat”, Lviv, Ukrajina, 25-26 žovtnja 2010 g. Universitet im J. G. Mendela v Brno, Institut upravlinja lisami Brandis nad Labem, 26 pp. (in English). 2010.

REBROŠOVÁ, K., HOLUŠA, O. Buffer zones of forest small-scale protected areas in the Czech Republic - present legislative ensuring and proposes to adjust. pp. 23-24. In: Holuša O. & Šparik J. (eds.): Zbirnik tez mižnarodnogo naukovo-praktičnogo seminaru „Diferencijovani metodi gospodarjuvanja v gorach Ukrajinskich Karpat”, Lviv, Ukrajina, 25-26 žovtnja 2010 g. Universitet im J. G. Mendela v Brno, Institut upravlinja lisami Brandis nad Labem, 26 pp. (in English). 2010.

KREMENETSKA, E. A., HOLUŠA, O. Geobiocenologičeskije podchody českoj lesnoj tipologii i ich aplikacija v lesnych ekosistemach Ukrajinskich karpat kak osnova sozdanija chozjastvennych komplexov i ekologičeskich setěj (na primere lesnych nasažděnij GP „Nadvornjanskoe lesnoje chozajstvo“). In: XII Pogrebnjavski čitanja: perša ukrajinska lisotipologična naukovo-praktična konferencija „Sučasnij stan i perspektivi rozvitku lisovoij tipologii v Ukrajini“ 10-11 červnja 2010 roku, Lviv. 2010.

ŠPARIK, J., HOLUŠA, O. Sistema gospodarskij kompleksov v lisovomu gospodarstvi Karpat. pp. 15-16. In: Holuša O. & Šparik J. (eds.): Zbirnik tez mižnarodnogo naukovo-praktičnogo seminaru „Sistema diferencijovanovo vedenja gospodarstva v regioni Ukrajinských Karpat”, Ivano-Frankivsk, Ukrajina, 8-9 grudnja 2009 g. Universitet im J. G. Mendela v Brno, Institut upravlinja lisami Brandis nad Labem, 30 pp. (in Ukrainian, English abstr.). 2010.

HÁNA, J., JANKOVSKÁ, Z., KAJFOSZ, R., MATOUŠKOVÁ PRYLOVÁ, L., NECHVÍLE, J., NIKL, M., PAŘÍZEK, M., PAVLOŇOVÁ, G., VANČURA, K., VAŠÍČEK, J., Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2009. Ministerstvo zemědělství. 112 s. ISBN 978-80-7984-941-5.

JANKOVSKÁ, Z. Ani kdybyste mi za každý sáh dříví dali jeden zlatý… Vesmír, březen 2010, ročník 89, č.3, s. 138.

JANKOVSKÁ, Z. Den lesů na summitu v Kodani. Lesnická práce, leden 2010, ročník 89, č.1, s. 52.

JANKOVSKÁ, Z. Jak být kreativním a technicky zdatným lesním pedagogem. Lesnická práce, listopad 2010, ročník 89, č. 11, s. 28-29.

HOLUŠA, J. ML., KŘÍSTEK, Š., TROMBIK, J. Stability of spruce forests in the Beskids: an analysis of wind, snow and drought damages. Beskydy, 1/2010, MZLU v Brně, 2010, ISSN 1803-2451.

KOLEKTIV ÚHÚL.Nový náměstek ÚHÚL. Lesnická práce, únor 2010, ročník 89, č. 2, s. 48.

KOTRLA, P., Aktuální verze pravidel v mezinárodním obchodování s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Sborník referátů přednesených na semináři Aktuální problematika lesního školkařtví v r. 2010, Sdružení lesních školkařů ČR, 2010. ISBN 978-80-7399-146-3.

KOTRLA, P., PAŘÍZEK M. Zakládání semenných sadů z pohledu legislativy II. Lesnická práce, duben 2010, ročník 89, č. 4, s. 18-19.

KRYLOVÁ, A., NAVRÁTIL, P., ZEMAN, M. Sborník semináře Bříza - dřevina roku 2010. ČLS, ISBN: 978-80-02-02226-8

KŘÍSTEK, Š., HOLUŠA, J., URBAŇCOVÁ, N., TROMBIK, J., DRÁPELA, K. in press: Expeditionary measurements of snow in extensively forested Carpathian Mountains: evaluating parameters variability. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences.

KUČERA, M., Land Category in the National Forest Inventory of the Czech Republic , Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2010, LVIII, No. 5, ISSN 1211-8516.

KUČERA, M. Příprava druhého cyklu národní inventarizace lesů ČR. Lesnická práce, prosinec 2010, ročník 89, č. 12, s. 12-13.

KUČERA, M., ČERNÝ, M., CIENCIALA, E., BERANOVÁ, J.The Czech Republic In: Tomppo, E., Gschwantner, Th., Lawrence, M. & McRoberts, R.E. (eds.). National Forest Inventories - Pathways for common reporting, Springer, p. 311-331. 2009. ISBN 978-90-481-3232-4.

MACKŮ, J . VIEWEGH, J. Variability of sorption complex saturation at forest soils epipedon in Czech republic. In:Ochrana i racionalnoe izpolzovanie životnych i rastitelnych resurcov. Irkutsk 2010, 259-264, ISBN 978-5-91777.

MÁLEK, B., DUŠEK, M. Poznatky pobočky ÚHÚL Hradec Králové z větrných a sněhových kalamit v letech 1966 – 1969 in Sborník „Sněhová kalamita v borovém hospodářství 2010“, str. 9 – 10, IBSN 978-80-7417-028-7.

MANSFELD, V. Vyšetření průběhu výšky smrku ztepilého v SLT. Lesnická práce, listopad 2010, ročník 89, č. 11, s. 16-17.

MATOUŠKOVÁ PRYLOVÁ, L. VAŠIČKOVÁ, P. Lesnické subjekty podporují lesní pedagogiku. Lesnická práce, květen 2010, ročník 89, č. 5, s. 28.

MATOUŠKOVÁ PRYLOVÁ, L. VAŠIČKOVÁ, P. Lesy pro lidi – lidé pro lesy. Lesnická práce, duben 2010, ročník 89, č. 4, s. 39.

MARUŠÁKOVÁ, L., Sarvaš, M., Melcerová, A.,Jaloviarová, V., Loyová, D., MATOUŠKOVÁ PRYLOVÁ, L., Vašíčková, P., Šimová, K., Gogola, P., Viszlai, I., Šturcel, M., Valovič, R., Vanyová, J., Trnovská, E., Hudecová, Z., Vincíková, S., Navrátil, R., Bieliková, Ľ. Lesná pedagogika jako súčasť enviromentalnej výchovy na Slovensku – koncepci rozvoja, Vydalo Národné lesnícke centrum, Zvolen.

MANSFELD, V. et ZEMAN, M. Rozšíření břízy v lesích ČR na základě údajů Národní inventarizace lesů. In Bříza – strom roku 2010. Ed. H. Prknová. Kostelec nad Černými lesy : ČZU v Praze, 2010, s. 20-31. ISBN 978-80-213-2098-7.

MANSFELD, V. Rozšíření smrku ztepilého v lesních ekosystémech ČR na základě rozboru dat Národní inventarizace lesů. In Krajinné inženýrství 2010. Eds. K. Vrána et P. Mazal. 1.vydání. Praha : ČSSI, 2009, s. 114-120. ISBN 978-80-903258-9-0.

MIKESKA, M., VACEK, S. Funkce lesa a trvale udržitelné hospodaření. Lesnická práce, duben 2010, ročník 89, č. 4, s. 14-17.

MIKESKA, M., VACEK, S., VACEK, Z., SCHWARZ, O. RAJ, A., BÍLEK, L., NOSKOVÁ, J., BALCER, Z., ZAHRADNÍK, D., BALÁŠ, H., BEDNAŘÍK, J., SIMON, J., MINX, T., MATĚJKA, K. Struktura a vývoj lesních porostů na výzkumných plochách Krkonoš, Lesnická práce s.r.o., Kostelec nad Č. lesy, 568 s., IBSN 978-80-87154-41-0.

NIKL, M. Národní lesnický program II. Podpora využívání lesní biomasy pro výrobu energie. Lesnická práce, prosinec 2010, ročník 89, č. 12, s. 14-15.

NIKL, M., MACKŮ, J., PAVLOŇOVÁ, G., KLVAČ, R., KOLAŘÍK, J., LIŠKA, L., DOLEŽAL, R. Analýza energetické bilance, efektivity a logistiky zpracování lesních těžebních zbytků  pro energetické využití. ÚHÚL, pobočka Brno, 2010, s. 77.

PAŘÍZEK M. Aktuální poznatky z kontrol provedených v r. 2010 pracovníky ÚHÚL u osob nakládajících s reprodukčním materiálem lesních , Sborník referátů přednesených na semináři Aktuální problematika lesního školkařtví v r. 2010, Sdružení lesních školkařů ČR, 2010. ISBN 978-80-7399-146-3.

PAVLOŇOVÁ, G. CIC – International Council for Game and Wildlife Conservation. Lesnická práce, červen 2010, ročník 89, č. 6, s. 47.

PAVLOŇOVÁ, G. Climate change. Lesnická práce, březen 2010, ročník 89, č. 3, s. 51.

PAVLOŇOVÁ, G. ENFE – Europeon Network of Forest Enterpreneurs. Lesnická práce, srpen 2010, ročník 89, č. 8, s. 47.

PAVLOŇOVÁ, G. European Forest Institute - EFI. Lesnická práce, září 2010, ročník 89, č. 9, s. 37.

PAVLOŇOVÁ, G. European State Foreat Association EUSTAFOR. Lesnická práce, říjen 2010, ročník 89, č. 10, s. 39.

PAVLOŇOVÁ, G. Forestry education and research. Lesnická práce, únor 2010, ročník 89, č. 2, s. 41.

PAVLOŇOVÁ, G. Forest Europe. The Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe. Lesnická práce, duben 2010, ročník 89, č. 4, s. 45.

PAVLOŇOVÁ, G. IUFRO – international Union of Forest Redearch Organizations. Lesnická práce, listopad 2010, ročník 89, č. 11, s. 35.

PAVLOŇOVÁ, G. Rod Belcredi. Historie a současnost šlechtitelských lesních majetků. Lesnická práce, květen 2010, ročník 89, č. 5, s. 8-11.

PAVLOŇOVÁ, G. Rod Colloredo-Mansfeld. Historie a současnost šlechtitelských lesních majetků. Lesnická práce, září 2010, ročník 89, č. 9, s. 6-10.

KULHANOVÁ, P., PAVLOŇOVÁ, G. Rod Kinský Dal Borgo. Historie a současnost šlechtitelských lesních majetků. Lesnická práce, listopad 2010, ročník 89, č. 11, s. 10-13.

KULHANOVÁ, P., PAVLOŇOVÁ, G. Rod Kinský Kostelec nad Orlicí. Historie a současnost šlechtitelských lesních majetků. Lesnická práce, prosinec 2010, ročník 89, č. 12, s. 4-7.

KULHANOVÁ, P., PAVLOŇOVÁ, G. Rod Kinských. Historie a současnost šlechtitelských lesních majetků. Lesnická práce, říjen 2010, ročník 89, č. 10, s. 8-11.

KULHANOVÁ, P., PAVLOŇOVÁ, G. Rod Colloredo-Mansfeld. Historie a současnost šlechtitelských lesních majetků. Lesnická práce, srpen 2010, ročník 89, č. 8, s. 10-13.

PAVLOŇOVÁ, G. XIII WORLD FORESTRY CONGRESS „Forestry in development, a vital balance“ Lesnická práce, leden 2010, ročník 89, č. 1, s. 43.

PAVLOŇOVÁ, G. 2011 – International Year of Forests celebrating forests for people. Lesnická práce, prosinec 2010, ročník 89, č. 12, s. 43.

PAVLOŇOVÁ, G. 2011 Is the International Year of Forests. Lesnická práce, květen 2010, ročník 89, č. 5, s. 41.

PAVLOŇOVÁ, G. KULHANOVÁ, P. Rod Podstatzký-Lichtenstein. Historie a současnost šlechtitelských lesních majetků. Rozhovor s Františkem Karlem Podstatzký-Lichtenstein. Lesnická práce, červen 2010, ročník 89, č. 6, s. 12-15.

POLÍVKA, M. Podpora produkce dendromasy pro energetické účely, Farmář, číslo 11, ročník 16, 2010.

RYCHTECKÁ, P., SAMEC, P., TUREK, K., KYNICKÝ, J., KÁŇOVÁ, H. Large-areal land slide on Girova Mt., Jablunkovské mezihoří Intermountains (Czech Republic). Acta Musei Beskidensis : Acta Mus. Beskid. 2010. sv. 2, č. 1, s. 188-191. ISSN 1803-960X. 2010.

SLABÝ, R. Návštěva lesní katedrály. Lesnická práce, květen 2010, ročník 89, č. 5, s. 33-35.

SLOUP, M. Královský hvozd. Lesnické hospodaření v „hercynských směsích“ části hraničního území na PLO Šumava. Lesnická práce, září 2010, ročník 89, č. 9, s. 35.

SLOUP, M. Krušné hory i. LS Horní Blatná, lokalita Meluzína. Lesnická práce, červen 2010, ročník 89, č. 6, s. 44-45.

SLOUP, M. Lesnické hospodaření. Historie, současnost a budoucnost v podmínkách střední Evropy. Lesnická práce, březen 2010, ročník 89, č. 3, s. 34-35.

SLOUP, M. Manětínská vrchovina. Borové hospodářství na chudých půdách Západočeské pahorkatiny. Lesnická práce, duben 2010, ročník 89, č. 4, s. 41.

SLOUP, M. Městské lesy Domažlice. Hospodaření v jižní části Českého lesa, PLO 11. Lesnická práce, listopad 2010, ročník 89, č. 11, s. 32-33.

SLOUP, M. NLP II – dosavadní řešení klíčové akce 11. Dosažení vyváženého vztahu mezi lesem a zvěří. Lesnická práce, duben 2010, ročník 89, č. 4, s. 4-5.

SLOUP, M. Sborník referátů  na semináři „Lesnické hospodaření v DO Královský hvozd“. Česká lesnická společnost,  21.9.2010, Lesní správa Železná Ruda a Klatovy.

SYNEK, M. Jak zvládat mezní situace při aktivitách lesní pedagogiky. Lesnická práce, květen 2010, ročník 89, č. 5, s. 29.

TUREK, K., KAMLER, J., ČERMÁK., P. Škody zvěří na lesních porostech Moravskoslezských Beskyd a vybrané ekologické faktory, které je ovlivňují. Acta Musei Beskidensis : Acta Mus. Beskid. sv. 2, č. 1, s. 173-181. ISSN 1803-960X. 2010.

KAMLER, J., TUREK, K., HOMOLKA, M., BUKOR, E. Rodent-caused damage to forest trees from the viewpoint of forestry practice. Journal of Forest Science. sv. 56, č. 6, s. 265-270. ISSN 1212-4834. 2010.

KAMLER, J., TUREK, K., HOMOLKA, M., BUKOR, E. Co si myslíme o škodách působených hlodavci? Lesnická práce, srpen 2010, ročník 89, č. 8, s. 29-31.

VAŠÍČEK, J., Podíl listnatých dřevin v lesích. Výsledky státní lesnické politiky ČR po roce 1989. Lesnická práce, říjen 2010, ročník 89, č. 10, s. 20-23.

VAŠÍČEK, J., Úvodník. Lesnická práce, prosinec 2010, ročník 89, č. 12, s. 1.

VAŠÍČEK, J., HÁNA, J. Těžba dřeva v roce 2009. Lesnická práce, září 2010, ročník 89, č. 9, s. 11-13

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...