Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

V ČR se v lesním hospodářství používají 2 certifikační systémy – PEFC a FSC

V ČR se v současné době setkáváme se dvěma certifikačními systémy – systémy PEFC (70 % plochy českých lesů) a FSC (jednotlivé menší lesní majetky, např. ŠLP Masarykův les Křtiny, KRNAP či Lesy hl.m. Prahy). Certifikáty potvrzují, že hospodaření v lesích splňuje předem stanovená kritéria trvale udržitelného hospodaření v lesích.
 
Více o certifikaci lesů na webových stránkách ÚHÚL zde.
Tab. přehled certifikovaných lesů v ČR

Druh vlastnictví

PEFC

FSC

Výměra certifikovaných lesů (ha)

Státní lesy

1 453 984

35 087

Fyzické osoby

81 431

4

Právnické osoby

114 334

10 375

Obecní lesy

184 070

7 913

Celkem

1 833 819

53 379

Pramen: ÚHÚL, 2017

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...