Mapy a data

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Legislativa

Myslivost představuje v podmínkách ČR významný nástroj pro management populací vybraných druhů živočichů a jejich prostředí. Její problematika je proto upravena legislativně a to především prostřednictvím zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a na jeho základě vydaných vyhlášek. S problematikou myslivosti však také souvisí široké spektrum legislativy zejména z oblasti lesního hospodářství, ochrany přírody, ochrany zvířat proti týrání a střelných zbraní.
 
Informace o platné a účinné legislativě lze nalézt na webových stránkách rezortních ministerstev např.
 
V této souvislosti upozorňujeme, že jediné nepochybně správné znění obecně závazných právních předpisů, které jsou součástí právního pořádku ČR, lze nalézt výhradně ve Sbírce zákonů ČR a ÚHÚL tak nemůže garantovat správnost znění právních předpisů, opatřených z jiných zdrojů, včetně webových stránek ministerstev.