Mapy a data
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Data o myslivosti

ÚHÚL v rámci své činnosti zabezpečuje provoz širokého spektra informačních systémů. Některé z těchto systémů obsahují informace o lesích, které však souvisejí s myslivostí. Další informační systémy (popř. jejich sekce) jsou přímo orientovány na myslivost.
 
Jedná se o:
 

Výsledky „Inventarizace škod zvěří na lesním hospodářství České republiky“, zachycující vývoj poškození lesů zvěří a mechanizací.

Mapovou aplikaci HONITBY ČR, která zobrazuje hranice honiteb, převzaté od orgánů státní správy myslivosti, a další mapové vrstvy.

Mysliveckou evidenci za ČR a kraje, bez VLS a NP, která obsahuje alfanumerická data myslivecké evidence za území ČR, resp. za území krajů za jednotlivé roky.

Datovou aplikaci SIL – Souhrnné informace o stavu lesa a myslivosti v ČR, jejíž součástí je sekce věnovaná vybraným mysliveckým datům. Tato aplikace umožňuje prohlížení „statických“ výstupů (předem připravených ÚHÚL), nebo tvorbu a prohlížení „dynamických“ výstupů (vytvořených uživatelem podle vlastních zadaných kritérií).