Mapy a data
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Myslivecká evidence za ČR, bez VLS a NP

Myslivecká evidence zaznamenává základní údaje o honitbách v daném kraji, resp. za ČR, jako jsou výměry honiteb, způsob jejich obhospodařování, počty loveckých psů, početní stavy zařízení pro přikrmování zvěře nebo počty držitelů platných loveckých lístků vykonávajících v honitbách právo myslivosti, apod. Dále jsou zde uvedeny klasifikace honiteb pro jednotlivé druhy zvěře či výsledky mysliveckého hospodaření se zvěří (plán lovu, lov, úhyn, odchyt, zazvěřování, jarní kmenové stavy zvěře), a to i v oborách. Myslivecká evidence obsahuje i údaje o výskytu ohrožených druhů zvěře (nebo živočichů) a také o usmrcování zavlečených druhů živočichů.
 
Tato sekce obsahuje souhrnná data myslivecké evidence, převzaté od všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v ČR, resp. od okresních úřadů (jedná se o data bez honiteb obhospodařovaných Vojenskými lesy a statky, s. p., a bez honiteb správ národních parků).