Mapy a data
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Aplikace SIL - Souhrnné informace o stavu lesa a myslivosti v ČR

Aplikace SIL, vytvořená ÚHÚL, umožňuje prohlížení "statických" sestav s neměnným obsahem (připravených ÚHÚL) a tvorbu "dynamických" sestav datových výstupů z nabízených položek myslivecké evidence. Podobu "dynamických" výstupů ovlivňuje uživatel výběrem položek, které vstupují do procesu tvorby výstupu.