Mapy a data

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Myslivecký kalendář

Tato část Portálu myslivosti obsahuje informace o

  • dění v přírodě
  • mysliveckých činnostech
  • povinnostech uživatelů honiteb ve vztahu k orgánům státní správy myslivosti
  • dobách lovu zvěře
  • zajímavých mysliveckých akcích

 

 

  1. Celoročně lze v oboře lovit druhy zvěře, pro které byla obora zřízena a byly pro ně v daném roce určeny minimální a normované stavy
  2. V oblastech chovu tetřeva hlušce, tetřívka obecného, jeřábka lesního a koroptve polní lze celoročně lovit kunu lesní, kunu skalní a jezevce lesního.
  3. Celoročně lze lovit zajíce polního a králíka divokého v oplocených vinicích.
  4. Na stejném honebním pozemku lze lovit zajíce polního pouze jedenkrát v roce a bažanta obecného pouze dvakrát v roce. Omezení se nevztahuje na lov zajíce polního a bažanta obecného loveckými dravci a na lov bažanta obecného v bažantnicích
  5. Společným lovem "na tahu" lze lovit
a) husu běločelou, husu polní a husu velkou pouze 3 dny v týdnu, a to ve středu, v sobotu a v neděli,
b) kachnu divokou, lysku černou, poláka chocholačku a poláka velkého pouze 2 dny v týdnu, a to ve středu a v sobotu.
 
Obecně závazné údaje o dobách lovu lze najít v přílslušném prováděcím právním předpisu k zákonu č. 449/2001 Sb., o myslivosti, tedy ve vyhlášce č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu.