Mapy a data
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Honitby ČR - stránka s metadaty

Aplikace „Honitby ČR“ poskytuje především přehled o hranicích honiteb. ÚHÚL v této souvislosti upozorňuje, že zobrazení hranic honiteb v této aplikaci není právně závazné a nezakládá tedy konkrétním osobám jakákoliv práva nebo povinnosti, vyplývající z jevů zobrazovaných v mapovém okně.
 
Zásadním důvodem pro tuto skutečnost je především absence právní úpravy problematiky předávání grafických dat o honitbách. V současné době tak neexistuje legislativní nástroj, který by OSSM stanovoval povinnost předávat ÚHÚL zákresy hranic honiteb a jejich případných změn (vyvolaných individuálními správními akty), nebo oznámení o zániku honiteb (z důvodů uvedených v ust. § 31 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů).
 
V důsledku toho je poskytování grafických údajů o honitbách pro potřeby ÚHÚL ponecháno čistě na dobrovolnosti a ochotě OSSM, do jejichž pravomoci spadá uznávání honiteb, rozhodování o jejich změnách popř. jejich rozdělování a vedení vlastní evidence honiteb.
 
ÚHÚL, tak objektivně nemůže garantovat bezvadnost zákresů průběhů hranic honiteb v aplikaci „Honitby ČR“.
 
Jediným subjektem, který může poskytovat právně závazné údaje o přesném průběhu hranic honiteb je OSSM, do jehož pravomoci spadá uznávání honiteb, rozhodování o jejich změnách popř. jejich rozdělování, vedení vlastní evidence honiteb (ust. §§ 57 a 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů) a jehož povinností je vedení spisů ve věcech, o nichž bylo vedeno správní řízení (ust. § 17 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.