Katalog datových informací

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Katalog datových informací

ÚHÚL Brandýs nad Labem spravuje centrální databázi a archiv s informacemi o lesích, lesním hospodářství a myslivosti v České republice. Disponuje tak obrovskou datovou základnou.
 
Část z takto spravovaných dat, je dostupná v podobě veřejných údajů, soustředěných do samostatných aplikací nebo seznamů. Tyto výstupy jsou k dispozici v níže uvedeném katalogu datových informací. V případě, že hledáte výstupy v podobě mapových prezentací, je třeba využít katalog mapových prezentací.
 
Katalogy zároveň obsahují vybrané informace sloužící pro potřeby úředníků státní správy lesů a myslivosti, které jsou neveřejné.
 
Legenda:
A w X w zamek w
Aplikace Excel Neveřejné
adresar-pracovniku-SSLM w

Adresář pracovníků SSL a M

Adresář obsahuje úředníky vykonávající státní správu lesů (SSL) a státní správu myslivosti (SSM) a jejich prvého nadřízeného (označeného jako vedoucí). Součástí aplikace je také informace o krajském začlenění.

Přejít do aplikace

repro-mat

Reprodukční materiál

Informační systém ERMA, poskytuje nástroje pro evidenci reprodukčního materiálu lesních dřevin. Dodavatelům reprodukčního materiálu podávajícím hlášení pověřené osobě je umožněno, podávat hlášení i formou interaktivního formuláře.

Přejít do aplikace

textove-casti-LHP-a-LHO w

Textové části dat LHPO

Seznam textových částí LHP z let 1943-1999 v analogové podobě, včetně informace na které pobočce ÚHÚL jej lze nalézt.

Přejít do aplikace

SIL

SIL

Souhrnné informace o stavu lesa a myslivosti v ČR. Výstupy aplikace jsou výsledkem součtu údajů obsažených v databázi LHP/O, případně z dat myslivecké evidence ORP. Zdrojem pro aplikaci jsou LHP/O s platností vždy k 31.12. příslušného roku.

Přejít do aplikace

seznam katrU

Seznam katastrálních území

Seznam KÚ, který ÚHÚL poskytuje pro potřeby pořizovatelů LHP/O dle podkladů ČÚZK. Výstup je k dispozici ve formátu xls, s platností k 30.6. daného roku, závazný je pro LHP/O od roku následujícího.

Přejít na seznam

Cesnap w

CESNaP

Centrální evidence systému náležité péče podle § 3 zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, je dostupná na portálu eAGRI Mze.

Přejít do aplikace

OLH w

Odborný lesní hospodář

Registr licencí odborných lesních hospodářů, který je provozován v portálu eAGRI Mze.

Přejít do aplikace

seznamy-datLHPO

Seznamy dat LHPO

Seznam LHP/O převzatých do DS IDC podle v daném roce platných legislativních zákonů ČR a příslušného ISLH.
Přejít do aplikace

Seznam LHP/O platných v daném roce k 31.12., s uvedením vybraných údajů o LHC
Přejít do aplikace