Katalog mapových informací
logo nazvem
поздравления с новорожденным

OZNÁMENÍ O PRODEJI NEMOVITOSTI – PROVOZNÍ BUDOVA NA VESELÉ

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, organizační složka státu, nabízí k odkoupení nepotřebnou nemovitost:
 
Rodinný dům ve Frýdku-Místku, ul. Na Veselé, č. p. 777
Bližší popis nabízeného majetku:
  • parc. č. 1909 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 122 m2, nacházející se v k.ú. Frýdek; součástí pozemku je stavba - budova č.p. 777, budova s číslem popisným, rodinný dům, nacházející se na parc. č. 1909,
  • parc. č. 1910 – zahrada, o výměře 1251 m2, nacházející se v k.ú. Frýdek,
  • parc. č. 1889/2 – ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o výměře 299 m2, nacházející se v k.ú. Frýdek.
 
Na nemovitosti 1889/2 je zřízeno věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě – veřejného osvětlení spočívající v právu umístění, používání, provozu, údržby, kontrol, stavebních úprav, oprav a modernizace vedení veřejného osvětlení.
 
Bližší popis stavby:
Jedná se o samostatně stojící objekt postavený v roce 1934 na pozemku č. 1909, zahrada na parc. č. 1910 o výměře 1251 m2 a parcela č. 1889/2 – ostatní plocha o výměře 299 m2.
Zastavěná plocha: 122 m2.
Půdorys: obdélník o rozměrech 10,10 x 11,05 m s přistavěnou verandou.
Podzemní podlaží 1, nadzemních podlaží 2, podkroví.
Napojeno na městský vodovod, kanalizaci, plyn a elektro.
Vytápění a ohřev TUV prostřednictvím plynového kotle.
 V podzemním podlaží se nachází chodba se schodištěm, sklep, prádelna, dílna, 2 sklady a kotelna s plynovým kotlem, který slouží pro celý objekt. V prvním nadzemním podlaží se nachází krytý vstup s předsazenými schody, zádveří, hala se schodištěm, kuchyně, 2 pokoje, koupelna a WC. Ve druhém nadzemním podlaží je umístěna hala se schodištěm, kuchyně, 2 pokoje, koupelna a WC. V podkroví jsou umístěny chodba, dvě podkrovní místnosti a půdní prostor.
 
Energetická náročnost budovy dle PENB: „F“. Průkaz energetické náročnosti budovy bude předložen zájemcům na vyžádání.
 
Minimální nabídková cena činí podle znaleckého posudku 4.950.000 Kč. Kupní cena musí být plně uhrazena do doby podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitostí bude platit kupující. Nemovitost bude odprodána nejvyšší cenové nabídce. Kupující se zavazuje, že do 3 měsíců od povolení vkladu do katastru nemovitostí dle této smlouvy, uzavře smlouvu o zřízení služebnosti cesty a stezky k tíži pozemku 1889/2 jako služebního pozemku ve prospěch panujících pozemků parc. č. 1907 a parc. č. 1908. Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti cesty a stezky kupující bude souhlasit s využíváním práva služebnosti cesty a stezky ve prospěch vlastníka pozemků parc. č. 1907 a 1908.
 
Případné dotazy na podrobnější údaje Vám sdělí pobočka ÚHÚL Frýdek – Místek – telefon: 552 363 211, 552 363 201, 606 762 936, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Nabídky s uvedením výše nabízené ceny zasílejte nejpozději do 14. 5. 2021 na adresu:
 
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Nábřežní 1326
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
nebo prostřednictvím datové schránky: n5v4bry, případně e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
 
 
P6100055P6100057P6100058P6100061P6100062P6100064P6100065P6100066P6100067P6100068P6100069P6100071P6100072P6100076P6100078P6100079P6100082P6100083
OPRL w U

Oblastní plány rozvoje lesů

Vrstvy, sloužící jako podklady pro lesnické rozhodování.

Přejít na mapu (HTML5)
Přejít na mapu (Silverlight)

LHO w

Lesní hospodářské osnovy

Lesní hospodářské osnovy (kniha a mapa).

Přejít do aplikace (HTML5)
Přejít do aplikace (Silverlight)

lesnicke projekty

Lesnické projekty

Zadané MZe a zpracované ÚHÚL
 

Ostatní projekty

Lesnického významu
Přejít na mapu (HTML5)
stat sprava-myslivosti w

Státní správa myslivosti

Aplikace slouží k prohlížení mysliveckých honebních i nehonebních pozemků, včetně provázání s výkazy Mysl01. V současné době se zobrazuje pouze aktuální rok.

Přejít do aplikace

honitby w

Honitby ČR

Zobrazení hranic honiteb včetně typů držitele a uživatele, bez vazby na numerické údaje o hospodaření z myslivecké evidence. Upozornění na relevanci zobrazených dat naleznete zde.

Přejít na mapu (HTML5)
Přejít na mapu (Silverlight)

DPZ w sirka

Stav a vývoj lesa pomocí DPZ

Výstupy DPZ vytvořené automatizovanou analýzou infračervených ortofot a digitálního povrchového modelu (nDSM). Popis výstupů naleznete zde.

Tematické výstupy DPZ (HTML5)
Tematické výstupy DPZ (Silverlight)
Trendy zdravotního stavu

prehled mapy w

Přehledové mapy

Mapové přehledy se zobrazením hranic PLO, krajů, pověřených obcí apod. ve formátu JPG.

Přejít na přehledové mapy

pohr

Potenciální ohrožení lesa

Mapové kompozice z podkladů LHP(O), DPZ a dalších zdrojů.

Přejít na mapu (HTML5)

info oLH w

Informace o lese

Mapové kompozice z podkladů LHP(O). Klíč určující charakter smíšení, katalog strukturovaných porostních typů dle dřevin, pro vrstvu Druhová skladba, naleznete zde.

Přejít na mapu (HTML5)
Přejít na mapu (Silverlight)

zdrav stavLesu w

Zdravotní stav lesů do 2017

Hodnocení zdravotního stavu lesů. (infračervený index lesa a mapy poškození, mortality, defoliace, ohrožení, dynamiky a trendu v jehličnatých porostech.

Přejít na mapu

stat sprava-lesu w

Státní správa lesů

Aplikace pro potřeby orgánů státní správy lesů. Základem jsou v tomto případě data lesních hospodářských plánů a osnov, přístupné vždy pro místně příslušnou státní správu lesů.

Datový sklad SSL (Silverlight)
Datový sklad SSL (HTML5 - testovací verze)